ForsidenFirma-personStyre-rolleRegnskapProdukter-tjenesterRegnskapsrapportRankingKonkurrentanalyseDriftscoreSelskapsverdiKunngjøringerPresentasjon   Alarm-overvåkingAvanserte tjenesterpurehelp.se

Mp Pensjon Pk

Regnskap

Resultatregnskap:
201320122011Graf
2 394 453 0001 517 546 000-101 873 000Graf
000Graf
2 394 453 0001 517 546 000-101 873 000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
2 355 248 0001 479 873 000-140 839 000Graf
39 205 00037 673 00038 966 000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
94 796 00058 570 00060 800 000Graf
-44 018 000-23 083 000-93 852 000Graf
204 328 000153 218 000-33 052 000Graf
153 550 000117 731 000-256 448 000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
5 640 0005 681 0006 207 000Graf
5 640 0005 681 000262 655 000Graf
237 893 000185 210 000-256 741 000Graf
7 972 0002 213 0003 799 000Graf
229 921 000182 997 000-260 540 000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
7 972 0002 213 0003 799 000Graf
229 921 000182 997 000-260 540 000Graf
000Graf
000Graf
229 921 000182 997 000-260 540 000Graf
000Graf
000Graf
Balanseregnskap:
201320122011Graf
11 190 988 0009 457 213 0008 638 543 000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
137 000172 000276 000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
137 000172 000276 000Graf
11 190 851 0009 457 041 0008 638 267 000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
11 190 851 0009 457 041 0008 638 267 000Graf
000Graf
000Graf
1 999 544 0001 762 660 0001 577 828 000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
484 000266 000176 000Graf
000Graf
484 000266 000176 000Graf
000Graf
000Graf
1 918 683 0001 736 984 0001 574 618 000Graf
000Graf
1 636 971 0001 517 972 0001 346 536 000Graf
276 812 000214 893 000223 403 000Graf
000Graf
4 900 0004 119 0004 679 000Graf
80 377 00025 410 0003 034 000Graf
000Graf
13 190 532 00011 219 873 00010 216 371 000Graf
2 000 249 0001 770 326 0001 587 326 000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
2 000 249 0001 770 326 0001 587 326 000Graf
000Graf
2 000 249 0001 770 326 0001 587 326 000Graf
11 190 283 0009 449 547 0008 629 045 000Graf
11 182 213 0009 443 161 0008 622 191 000Graf
11 182 213 0009 443 161 0008 622 191 000Graf
9 126 0008 102 0006 143 000Graf
4 500 0003 000 0003 000 000Graf
11 168 587 0009 432 059 0008 613 048 000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
8 070 0006 386 0006 854 000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
000Graf
8 070 0006 386 0006 854 000Graf
000Graf
Nøkkeltall:
201320122011Graf
1,64 %2,48 %-38,25 %Graf
247,78 %276,02 %230,21 %Graf
247,78 %276,02 %230,21 %Graf
15,20 %15,80 %15,50 %Graf
5,59 %5,34 %5,44 %Graf
1,80 %1,70 %0,10 %Graf
    - Vi finner jobbtalentene som kan forbedre nøkkeltallene dine!