Mp Pensjon Pk

Firmapresentasjon

Markedsinformasjon:
938 465 606 
Mp Pensjon Pk  
Tine Pensjonskasse 
Mp Pensjon
Mp Pensjon Pk 
 
 
Lakkegata 23, 0187 Oslo  
Postboks 665 Sentrum, 0106 Oslo  
 
 
Oslo 
Oslo 
22 40 48 50 
22 40 48 79 
 
 
 
 
Driftscore:
Produkter:
Juridisk informasjon:
 
Ja 
 
30.11.1944 
20.02.1995 
Forvalte foretakets pensjonsordning for dets ansatte og pensjonister og tilknyttet virksomhet som beskrevet i avtale mellom pensjonskassen og foretaket. Tilknyttet virksomhet omfatter utstedelse av fripoliser og adgang til å tilby fortsettelsesforsikringer. Pensjonskassen kan også omfatte forvaltning av pensjonsordning for andre foretak som inngår i samme konsern som foretaket dersom styret i foretaket og styrene i de aktuelle foretakene har fattet vedtak om dette. Følgende foretak innenfor TINE Gruppa deltar i pensjonskassen: TINE SA, Diplom-Is AS, Fjordland AS, Bovibank AS og Ostecompagniet AS. Pensjonskassen kan også omfatte forvaltning av pensjonsordning for andre foretak som ikke inngår i samme konsern som foretaket, men som har en tilsvarende nær tilknytning til foretaket, dersom styret i foretaket og styret i de aktuelle foretakene har fattet beslutning om dette. Slike vedtak skal godkjennes av Finanstilsynet, jf lov om foretakspensjon § 12-1 annet ledd. Følgende foretak utenfor TINE Gruppa deltar i pensjonskassen: MP Pensjon, Norske Meierifolks Landsforening, Alvdal Innkjøpslag AL og Soknedal Innkjøpslag BA. Andre foretak enn TINE SA er i disse vedtekter betegnet konsernforetak. Pensjonskassen skal yte alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samboer eller barn, og ytelser til andre pensjonsberettigede. 
 
PK 
8
 
 
 
Styret i fellesskap eller daglig leder alene. 
Kart:
Eierposter andre norske selskaper:
49.84%
4.68%
6.53%
6.23%
7.46%
4.72%
33.33%
100.00%
8.55%
2.07%
2.05%
3.33%
1.87%
2.30%
4.91%
2.68%
2.86%
2.14%
3.24%
1.62%
4.90%
Juridiske personer:
Adm. direktør
-
52
-
Styrets leder
-
64
-
Nestformann
-
-
-
Styremedlem
-
17
-
Styremedlem
-
30
-
Styremedlem
-
-
-
Styremedlem
-
-
-
Styremedlem
-
-
-
Varamedlem
-
24
-
Varamedlem
-
-
-
Varamedlem
-
-
-
Varamedlem
-
59
-
Varamedlem
-
12
-
 

Forklaring styrescore:

Styrescore er en modell som vurderer din personlige styreverdi i det norske markedet. 100 poeng er maksimal styreverdi, 0 er minimal styreverdi. For å få en høy styreverdi (+50p) så tilsier det at du må sitte i tunge og ansvarsfulle styreverv. Har du en lav eller helt normal styreverdi (10-50p) så sitter du trolig i selskap som er unoterte, typiske SMB bedrifter og med forholdsvis begrenset økonomisk og juridisk ansvarsomfang. Typiske bedrifter som ofte kommer under 10 poeng er bla nyetablerte selskap eller selskap med svært begrenset økonomisk ansvar. For å komme frem til din styreverdi så vurderer modellen hvilke styreverv du har i dag. Samtidig analyserer vi disse styreengasjementene på viktige områder som juridisk faktorer, regnskapsbalansen, gjeldsansvar, selskapsstruktur, størrelsesbegreper, styresammensetning etc.

Ansettes det en ny daglig leder i inneværende regnskapsår kan publisert lønn være ukorrekt
Kontaktpersoner:
Aksjonærer:

Det gjøres oppmerksom på at registrering av nye aksjonærforhold kan være forsinket i forhold til publisering av nye tall. Ønsker du å få raskt rettet opp i aksjonær listene, kan du sende en email hit.

Presse:
Pressemeldinger levert av:
365Publish
Ingen pressemeldinger er registrert.

Pass på å publisere dine suksesser, benytt 365publish.com som din leverandør på PR nå!

Nyheter levert av:
365Publish

Henter...