Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år.

Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser.
En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Klikk her for å åpne Management CV for Heidi Sørensen Austbø.. Purehelp PRO har ingen ventetid. Klikk her for mer informasjon.

Management CV

Heidi Sørensen Austbø

Rapport dato: 2017-05-26

Heidi Sørensen Austbø har for tiden 6 aktive juridiske roller. Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 205 270 000  og med ett samlet driftsresultat på 35 144 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

AKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Omsetning:
Driftsresultat:
Varamedlem
2016 - Aktiv
31 314 000 
24 865 000 
Styremedlem
2016 - Aktiv
16 609 000 
63 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
141 434 000 
9 988 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
15 913 000 
228 000 
Styrets leder
2013 - Aktiv
-
Adm. direktør
2013 - Aktiv
-
-INAKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Varighet:
Styremedlem
2016 - 2017
< 1 År
Adm. direktør
2014 - 2017
2 År
-
Styremedlem
2012 - 2017
4 År

Fortak med blå skrift er slettet og/eller konkurs.
* : For mer informasjon angående verv i bedrifter som er konkurs, kjøp PRO tjenesten.
** : Roller med ukjent startdato er satt til år 2000.


DnB Private Equity Iii (is) AS

Ansvarsomfang
0
0
31 314 000 
143 000 
550 000 
243 448 000 
9 011 000 
266 592 000 
Virksomhetsinformasjon
811741272
DnB Private Equity Iii (is) AS
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 - Oslo
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2015 
2014 
2013 
12 
10 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
49 
44 
47 

.

Resultatregnskap
2015 
2014 
2013 
31 314 000  
20 165 000  
12 181 000  
24 865 000  
12 214 000  
9 824 000  
303 000  
134 000  
118 000  
263 000  
134 000  
118 000  
263 000  
134 000  
118 000  

Balanseregnskap
2015 
2014 
2013 
243 448 000  
187 887 000  
95 480 000  
32 155 000  
48 463 000  
39 353 000  
275 603 000  
236 350 000  
134 833 000  
9 011 000  
8 748 000  
5 192 000  
266 323 000  
227 475 000  
129 405 000  
269 000  
127 000  
236 000  


Til toppen
 

Jørgen Sørensen & Co. A/S

Ansvarsomfang
3
0
16 609 000 
2 171 000 
950 000 
57 000 
3 125 000 
2 282 000 
Virksomhetsinformasjon
945748575
Jørgen Sørensen & Co. A/S
Engroshandel med frukt og grønnsaker
Økern Torg 1 Transitthallen
0580 - Oslo
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2015 
2014 
2013 
10 
10 
10 
38 
42 
40 

.

Resultatregnskap
2015 
2014 
2013 
16 609 000  
18 995 000  
21 003 000  
63 000  
244 000  
105 000  
100 000  
312 000  
286 000  
79 000  
233 000  
269 000  
79 000  
233 000  
269 000  

Balanseregnskap
2015 
2014 
2013 
57 000  
258 000  
262 000  
5 350 000  
8 132 000  
7 930 000  
5 407 000  
8 390 000  
8 192 000  
3 125 000  
4 047 000  
4 793 000  
 
 
 
2 282 000  
4 343 000  
3 398 000  


Til toppen
 

Invent Sport AS

Ansvarsomfang
0
0
141 434 000 
24 305 000 
43 181 000 
58 742 000 
80 642 000 
Virksomhetsinformasjon
915663494
Invent Sport AS
Butikkhandel med sportsutstyr
Ulvenvegen 344
5217 - Hagavik
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
1 År


Driftscore
2015 
12 
10 
10 
54 

.

Resultatregnskap
2015 
141 434 000  
9 988 000  
8 133 000  
4 802 000  
1 251 000  

Balanseregnskap
2015 
43 181 000  
106 655 000  
149 836 000  
58 742 000  
3 353 000  
77 289 000  


Til toppen
 

Jorso AS

Ansvarsomfang
0
0
15 913 000 
1 910 000 
76 000 
Virksomhetsinformasjon
971067535
Jorso AS
Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
Transitthallen Økern Torg
0508 - Oslo
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
1 År


Driftscore
2015 
2014 
2013 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
57 
59 
59 

.

Resultatregnskap
2015 
2014 
2013 
15 913 000  
13 929 000  
14 972 000  
228 000  
299 000  
276 000  
251 000  
350 000  
339 000  
183 000  
255 000  
244 000  
183 000  
255 000  
244 000  

Balanseregnskap
2015 
2014 
2013 
 
 
 
1 986 000  
3 443 000  
3 115 000  
1 986 000  
3 443 000  
3 115 000  
1 910 000  
3 247 000  
2 971 000  
 
 
 
76 000  
197 000  
143 000  


Til toppen
 

HS Capital AS

Ansvarsomfang
0
0
105 000 
Virksomhetsinformasjon
911967634
HS Capital AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Kristinelundveien 7
0268 - Oslo
Aktivt


Verv
2013
Nåværende
3 År
2013
Nåværende
3 År


Driftscore
2015 
2014 
2013 

.

Resultatregnskap
2015 
2014 
2013 
 
 
 
 
 
-6 000  
1 000  
2 000  
-4 000  
1 000  
2 000  
-4 000  
1 000  
2 000  
-4 000  

Balanseregnskap
2015 
2014 
2013 
 
 
 
105 000  
104 000  
101 000  
105 000  
104 000  
101 000  
105 000  
104 000  
101 000  
 
 
 
 
 
 


Til toppen
 

The Property Group AS

Ansvarsomfang
2
0
51 000 
906 000 
132 000 
3 802 000 
945 000 
Virksomhetsinformasjon
915752446
The Property Group AS
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Lars Hertervigs gate 5
4005 - Stavanger
Aktivt


Verv
2016
2017
< 1 År


Driftscore
2015 
10 
14 

.

Resultatregnskap
2015 
51 000  
-1 213 000  
-1 217 000  
-1 217 000  
-1 217 000  

Balanseregnskap
2015 
132 000  
4 615 000  
4 747 000  
3 802 000  
 
945 000  


Til toppen
 

Petrus AS

Ansvarsomfang
1
0
26 289 000 
2 740 000 
404 952 000 
388 050 000 
185 776 000 
Virksomhetsinformasjon
982014034
Petrus AS
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lars Hertervigs gate 5
4005 - Stavanger
Aktivt


Verv
2014
2017
2 År
2012
2017
4 År


Driftscore
2015 
2014 
2013 
15 
10 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
61 
79 
14 

.

Resultatregnskap
2015 
2014 
2013 
26 289 000  
224 899 000  
12 000  
16 093 000  
204 222 000  
-8 309 000  
20 430 000  
204 527 000  
-1 250 000  
20 430 000  
204 527 000  
-1 250 000  
20 430 000  
204 527 000  
-1 250 000  

Balanseregnskap
2015 
2014 
2013 
404 952 000  
479 353 000  
373 984 000  
168 874 000  
60 906 000  
201 500 000  
573 826 000  
540 259 000  
575 483 000  
388 050 000  
484 574 000  
487 454 000  
 
 
72 892 000  
185 776 000  
55 685 000  
15 138 000  


Til toppen