Norsk

Du er her: /Hovedsiden/HMS- egenerklæring

HMS- egenerklæring

Alle offentlige oppdrag(anbud) krever HMS-egenerklæring ved alle anskaffelser over terskelverdi Nok 500.000 (eks. mva.), med unntak av direkte kjøp.

HMS-egenerklæringen bekrefter at tilbyder arbeider systematisk med helse-, miljø- og sikkerhetsområdet og i henhold til gjeldende HMS lovgivning

HMS-egenerklæringen skal vedlegges tilbudet, og det er gitt adgang for offentlig oppdragsgiver til å opprette et register over leverandører som tidligere har levert inn slike attester (for eksempel fra tidligere konkurranser).

Attestene skal normalt ikke være eldre enn 6 måneder.

Er det noe du ønsker å forandre på i denne seksjonen, ny tekst eller dokumenter du mener kan styrke fagområde. Kontakt redaksjonen via dok@purehelp.no.

Kontakt eksperten!

Advokat MNA
Hanne Elmenhorst
Tlf: 986 84 210
Kontaktinfo

dokumenter: