Norsk

Hardanger Fartøyvernsenter Hardanger og Voss Museum Fellesavd

Regnskap

Resultatregnskap: (tall i 1000)
Balanseregnskap: (tall i 1000)
Nøkkeltall: