Norsk


iTec AS er totalleverandør til industrien og leverer alle typer skjæremaskiner, verktøymaskiner, gassutstyr og -anlegg samt kjemiske produkter i Norge. Vår visjon er å være «Et førstevalg for industrien». Vi er en verdibasert virksomhet, og verdiene «Ærlig, Interessert og Presis» står svært sentralt. Alt vi gjør måles opp mot dette.