Norsk

 
ØstCom AS er Norges største aktør innenfor områdesikring. Vi leverer og monterer gjerder, porter, bomløsninger, adgangskontrolløsninger og støyskjermer til det offentlige, bedrifter og private. 
Vi har også et stort vareutsalg av forskjellige produkter, det være seg gjerdemateriell, hundegårder, bodsystemer osv.

Vi Sikrer Verdiene Dine!