Norsk

Selskapet ble stiftet i 1976, og har siden arbeidet med problematikken omkring vann og vannbehandling.

Hoveddelen av vår virksomhet er rettet mot:

  • Optimalisering av lukkede væskebårne anlegg som varme og kjøleanlegg, samt produksjonslinjer.
  • Rørleggertjenester VVS.
  • Risikovurdering og legionellakontroll.
  • Rehabilitering, modernisering og oppgradering av VVS anlegg.
  • Innregulering av varme og kjøleanlegg.