Norsk

Se hva et selskap er verdt!

Nå kan du selv vurdere selskapsverdien på et foretak enkelt og greit via Purehelp.no

For å kunne beregne en fornuftig selskapsverdi på et foretak bør du ha en viss formening om virksomhetens hovedmarked, vekstpotensial og risiko. Deretter kombinerer vi så disse faktorene med historiske regnskaps- og inntjeningstall, eller fremtidige prognostiserte tall.

For å kunne teste ut denne enkle "gjør det selv" modellen må du først finne et foretak!

Eksempel på et resultat:

Beregnet PE Nivå: 5 - 7
Antatt selskapsverdi: 1,12m - 1,42m
Resultat faktor: prognose - snitt 2 år
Vekst faktor: prognose - inneværende år

NYHET !
Ønsker du tilgang til en mer avansert online modell – ubegrenset antall rapporter – 220.000 aksjeselskap: klikk her

Eksempel på rapport (PDF ): Klikk her (7 sider)

Du kan selv simulere og endre følgende online: 29 risiko- og attraktivitetsfaktorer – resultatbegrepene - historiske tall eller fremtidsprognoser - resultat- og vekstprognoser – faktorvalg – supplerende modeller Enterprise Value(EV) og Price/Sales(P/S) – lagre forskjellige utvikingscenarioer.
For mer produktinformasjon: Trykk her