Du er her: > Fagarkivet/Protokoll ordinær generalforsamling

Protokoll ordinær generalforsamling

På generalforsamlingens møte skal det skrives protokoll. Generalforsamlingsprotokollen er en særlig viktig dokumentasjon av selskapets situasjon og disposisjoner, og den må oppfylle en del formelle krav.

Det er viktig at protokollen angir hvilket selskap som holder møtet og i tillegg skal den minst inneholde:

  • tid og sted for møtet
  • valg av møteleder og underskrivere
  • hvor mange aksjer som var representert
  • møtets godkjennelse av innkallingen
  • vedtak som er gjort på møtet

Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én annen person valgt av generalforsamlingen.

I selskap med færre enn 20 aksjeeiere kan generalforsamling holdes uten at deltakerne møtes. De kan for eksempel sende dokumenter til hverandre eller kobles opp i telefonmøte, bare behandlingsmåten kan sies å være betryggende. Det skal lages protokoll fra generalforsamlingen selv om den er holdt uten møte.