Du er her: > Fagarkivet/Regler for purring og inkassovarsel

Regler for purring og inkassovarsel

Enkelte ganger oppdager du sikkert at deres kunder kan være svært trege med å betale. Da er det på tide å sende en purring, men husk det er diverse regler å ta hensyn til og da må du følge spillereglene.

En påminnelse kan sendes når som helst etter at kravet har forfalt, men dersom du ønsker å sende purring inklusive purregebyr er det lover og forholde seg til.

Sende inkassovarsel selv?

Krav til tekst/tittel

Dersom du velger å sende inkassovarselet selv, øker kravet til nøyaktighet og årvåkenhet. Her er det nemlig en del formelle krav som må oppfylles for at inkassovarselet skal være gyldig og at du ikke skal bryte loven. Inkassovarselet må sendes på papir iht. Inkassolovens § 9)

Tittelen på brevet skal være “Inkassovarsel”, eventuelt “Varsel om inkasso”. Uttrykket rettslig inkasso eller rettslig inndrivelse skal ikke brukes i et inkassovarsel. Det skal klart og tydelig fremgå av teksten i brevet at “Dersom fristen ikke overholdes, overføres saken til inkasso/overføres saken til et inkassobyrå for inndrivelse”.

Krav til betalingsfrist / retten til å ta purregebyr.

Inkassolovens § 9, første ledd sier at fristen for betaling skal være minimum 14 dager regnet fra det tidspunkt da varselet ble sendt. Betalingen skal anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdraget er mottatt av bank innen fristens utløp.

Inkassovarselet kan sendes så tidlig som dagen etter forfall av opprinnelig faktura hvis det sendes uten gebyr, men tidligst 14 dager etter forfall dersom du ønsker å benytte deg av retten til å ta purregebyr.

Retten til å ta purregebyr er hjemlet i Inkassoforskriftenes § 1-2. Den gir kreditor rett til å ta kr 70,- når purringen er sendt skriftlig, og tidligst 14 dager etter opprinnelig forfall. Purringen må dessuten ha en frist på minst 14 dager.

Du kan purre så mange ganger du vil, men kun ta betalt for to purringer. Forutsetningen er at det er gått minst 14 dager mellom purringene.

Norsk lov stiller altså ingen krav til at det må sendes en purring. Men skal saken gå til inkasso, må det sendes et inkassovarsel på forhånd.

NB! Husk også å oppbevare en kopi selv av inkassovarselet.

Omtvistede krav

NB! Krav der det foreligger innsigelse/tvist mellom kunde og leverandør er ingen inkassosak. Alektum Inkasso AS kan være behjelpelig med advokatbistand i omtvistede saker. Følgelig kan du heller ikke sende inkassovarsel på slike krav. Videre: Hvis du ikke har til hensikt å la et krav gå til inkasso, bør du heller ikke sende et inkassovarsel. Inkassoloven sier at det ikke er god inkassoskikk å true med noe du ikke har til hensikt å gjøre.

Mine anbefalinger på purrerutiner dersom du vil ha retten til å pålegge et purregebyr:

  • Send faktura med maks 14 dagers forfall
  • Send Inkassovarsel (minimum 14 dager etter fakturaforfall) med 14 dagers forfall
  • Dersom ingen betaling - Få et inkassoselskap til å inndrive pengene

Mine anbefalinger på purrerutiner dersom du vil ha retten til å pålegge to purregebyr:

  • Send faktura med maks 14 dagers forfall
  • Send purring (14 dager etter fakturaforfall) med 14 dagers forfall (kr 70,- i gebyr)
  • Send inkassovarsel (14 dager etter purreforfall) med 14 dagers forfall (kr 140,- i gebyr)
  • Dersom ingen betaling - Få et inkassoselskap til å inndrive pengene

Til slutt:
Husk at fordringer er ferskvare. Med det menes at jo eldre kravet blir, jo vanskeligere er det å drive inn pengene - Ikke vent for lenge og kontakt meg gjerne for mer informasjon og hjelp.

Ressurser
Forfattere