Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 810 137 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 162 945 7 192 3 190 000 450 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (29,12%)
Resultat før skatt (8,24%)
Driftsresultat (32,25%)
Kontantstrøm fra drift (48,70%)
Kassebeholdning (412,70%)
Sum egenkapital (6,85%)
Driftsinntekter (21,07%)
Bruttomargin (21,07%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
:-) Invest AS 100,00% 9 9 -
 
Elfly AS 70,00% 35 11 218,18%
Kaukus AS 2,14% - - -
Michael Krohns gate 27-29 AS 62,00% - - -
Bergenhus Eiendom AS 78,00% - - -
 
Identum AS 47,00% 16 -
 
TOTALT: Alle selskap   9 17 -46,11%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
:-) Invest AS 5 146 59,37% 9 5 137 59,33%
 
Elfly AS -339 -25,92% 35 -374 -29,38%
Kaukus AS 2 291 99,91% - 2 291 99,91%
Michael Krohns gate 27-29 AS 1 821 14,85% - 1 821 14,85%
Bergenhus Eiendom AS 2 337 20,34% - 2 337 20,34%
 
Identum AS 100 5,55% 16 84 4,71%
 
TOTALT: Alle selskap 11 356 30,02% 60 11 296 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
:-) Invest AS 5 146 9 5 137
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
9 -10,00% 5 145
 
  -30,00% 5 143
 
  -50,00% 5 142
 
  -70,00% 5 140
 
  -100,00% 5 137

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter2.9151.8211.685630250675724246
POS 60,1 %POS 8,1 %POS 167,5 %POS 152,0 %NEG -63,0 %NEG -6,8 %POS 194,3 % -
 
Bruttomargin2.9151.8211.685630250675724243
POS 60,1 %POS 8,1 %POS 167,5 %POS 152,0 %NEG -63,0 %NEG -6,8 %POS 197,9 % -
 
EBITDA resultat2.4951.5711.56344441-3620873
POS 58,8 %POS 0,5 %POS 252,0 %POS 982,9 %POS 213,9 %NEG -117,3 %POS 184,9 % -
 
Driftsresultat2.2251.4471.505386-17-7520873
POS 53,8 %NEG -3,9 %POS 289,9 %POS 2 370,6 %POS 77,3 %NEG -136,1 %POS 184,9 % -
 
Kontantstrøm1.655204772619-1842533060
POS 711,3 %NEG -73,6 %POS 24,7 %POS 436,4 %NEG -172,7 %NEG -17,3 % - -
 
Kassebeholdning19604695152148408142
NEG -68,3 %NEG -87,2 %POS 819,6 %NEG -1,9 %NEG -64,9 %NEG -63,7 %POS 187,3 % -
 
Sum egenkapital1.9381131.853112403286303155
POS 1 615,0 %NEG -93,9 %POS 1 554,5 %NEG -72,2 %POS 40,9 %NEG -5,6 %POS 95,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld80692611311560646911
POS 13,0 %NEG -719,5 %POS 1,7 %POS 81,0 %NEG -29,2 %NEG -46 800,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.