Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 014 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 904 1 110 1 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-125,00%)
Resultat før skatt (-125,00%)
Driftsresultat (-125,00%)
Kontantstrøm fra drift (-266,67%)
Kassebeholdning (-19,05%)
Sum egenkapital (-66,67%)
Driftsinntekter (-55,10%)
Bruttomargin (-61,70%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
1-2-3 Klinikken AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
1-2-3 Klinikken AS -40 -111,11% - -40 -111,11%
 
TOTALT: Alle selskap -40 -111,11% - -40 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
1-2-3 Klinikken AS -40 - -40
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -40
 
  -30,00% -40
 
  -50,00% -40
 
  -70,00% -40
 
  -100,00% -40

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter5251454260200234243
POS 2,0 %POS 13,3 %POS 7,1 %NEG -30,0 %NEG -70,0 %NEG -14,5 %NEG -3,7 % -
 
Bruttomargin4149424050185206220
NEG -16,3 %POS 16,7 %POS 5,0 %NEG -20,0 %NEG -73,0 %NEG -10,2 %NEG -6,4 % -
 
EBITDA resultat-18-8-11-22-51747743
NEG -125,0 %POS 27,3 %POS 50,0 %POS 56,9 %NEG -168,9 %NEG -3,9 %POS 79,1 % -
 
Driftsresultat-18-8-11-22-51674611
NEG -125,0 %POS 27,3 %POS 50,0 %POS 56,9 %NEG -176,1 %POS 45,7 %POS 318,2 % -
 
Kontantstrøm-29-2619-46-165350
NEG -11,5 %NEG -236,8 %POS 141,3 %NEG -187,5 %NEG -130,2 %POS 960,0 % - -
 
Kassebeholdning38689376140156115110
NEG -44,1 %NEG -26,9 %POS 22,4 %NEG -45,7 %NEG -10,3 %POS 35,7 %POS 4,5 % -
 
Sum egenkapital-39-20-12-2201086230
NEG -95,0 %NEG -66,7 %NEG -500,0 %NEG -110,0 %NEG -81,5 %POS 74,2 %POS 106,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld696969729090107107
- - POS 4,2 %POS 20,0 % - POS 15,9 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.