Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 476 708 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
76 400 70 808 18 000 230 500 81 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (6,94%) Kontantstrøm fra drift (-280,00%)
Resultat før skatt (2,32%) Kassebeholdning (-35,71%)
Driftsresultat (4,33%) Sum egenkapital (-54,05%)
Driftsinntekter (-31,92%)
Bruttomargin (-15,34%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
1001 Import Tromsø AS 100,00% 190 140 35,71%
 
TOTALT: Alle selskap   190 140 35,71%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
1001 Import Tromsø AS -648 -132,79% 190 -838 -281,21%
 
TOTALT: Alle selskap -648 -132,79% 190 -838 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
1001 Import Tromsø AS -648 190 -838
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
190 -10,00% -667
 
  -30,00% -705
 
  -50,00% -743
 
  -70,00% -781
 
  -100,00% -838

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter2.4292.1251.858
POS 14,3 %POS 14,4 % -
 
Bruttomargin718746433
NEG -3,8 %POS 72,3 % -
 
EBITDA resultat-13-90-162
POS 85,6 %POS 44,4 % -
 
Driftsresultat-18-90-162
POS 80,0 %POS 44,4 % -
 
Kontantstrøm107-320
POS 434,4 % - -
 
Kassebeholdning374072
NEG -7,5 %NEG -44,4 % -
 
Sum egenkapital-241-196-102
NEG -23,0 %NEG -92,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.