Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 476 384 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 4 110 1 274 471 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
1222 Eiendom 1 AS 100,00% 23 21 9,52%
 
Finse Vann- og Avløpsselskap AS 1,86% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   23 21 9,52%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
1222 Eiendom 1 AS 1 105 96,59% 23 1 082 96,52%
 
Finse Vann- og Avløpsselskap AS 2 715 85,48% - 2 715 85,48%
 
TOTALT: Alle selskap 3 820 88,43% 23 3 797 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
1222 Eiendom 1 AS 1 105 23 1 082
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
23 -10,00% 1 103
 
  -30,00% 1 098
 
  -50,00% 1 094
 
  -70,00% 1 089
 
  -100,00% 1 082

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015
Driftsinntekter100100
- -
 
Bruttomargin100100
- -
 
EBITDA resultat7390
NEG -18,9 % -
 
Driftsresultat1936
NEG -47,2 % -
 
Kontantstrøm1650
- -
 
Kassebeholdning1390
POS 100% -
 
Sum egenkapital1.1261.132
NEG -0,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld00
- -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.