Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 37 029 407 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
94 400 294 411 74 096 12 783 500 23 783 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (225,07%)
Resultat før skatt (104,09%)
Driftsresultat (107,51%)
Kontantstrøm fra drift (236,17%)
Kassebeholdning (44,53%)
Sum egenkapital (705,13%)
Driftsinntekter (385,04%)
Bruttomargin (1 065,82%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
123 Minilager AS 100,00% - -
 
Storageco Eiendom AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
123 Minilager AS 3 540 13,29% - 3 540 13,29%
 
Storageco Eiendom AS 100 100,00% - 100 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 3 640 13,61% - 3 640 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
123 Minilager AS 3 540 - 3 540
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 540
 
  -30,00% 3 540
 
  -50,00% 3 540
 
  -70,00% 3 540
 
  -100,00% 3 540

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012
Driftsinntekter2002173214
POS 100%NEG -100,0 %POS 578,1 %POS 128,6 % -
 
Bruttomargin-200217299
NEG %NEG -100,0 %POS 648,3 %POS 222,2 % -
 
EBITDA resultat-636-3193-225
NEG -21 100,0 %NEG -101,6 %POS 977,3 %NEG -540,0 % -
 
Driftsresultat-636-3193-225
NEG -21 100,0 %NEG -101,6 %POS 977,3 %NEG -540,0 % -
 
Kontantstrøm-264-440168-240
POS 40,0 %NEG -361,9 %POS 800,0 % - -
 
Kassebeholdning31101404
POS 210,0 %NEG -28,6 %POS 100%NEG -100,0 % -
 
Sum egenkapital-78394459266294
NEG -119,8 %NEG -14,2 %POS 72,6 %NEG -9,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld289340470208
NEG -750,0 %NEG %POS 100,0 %NEG -126,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.