Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 2 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 362 719 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 36 781 301 438 19 500 5 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (34,94%) EBITDA (-97,37%)
Driftsresultat (52,35%) Sum egenkapital (-179,38%)
Kontantstrøm fra drift (33,23%) Driftsinntekter (-48,21%)
Kassebeholdning (300,00%) Bruttomargin (-26,22%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
14z Technologies AS 100,00% - 1 039 -100,00%
 
Liber Finance AS 98,92% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 1 039
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
14z Technologies AS -17 368 -40 390,70% - -17 368 -40 390,70%
 
Liber Finance AS
 
TOTALT: Alle selskap -17 368 -40 390,70% - -17 368 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
14z Technologies AS -17 368 - -17 368
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -17 368
 
  -30,00% -17 368
 
  -50,00% -17 368
 
  -70,00% -17 368
 
  -100,00% -17 368

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016
Driftsinntekter1740
POS 0,0 % -
 
Bruttomargin-1700
POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat-3.418-3
NEG -113 833,3 % -
 
Driftsresultat-3.519-3
NEG -117 200,0 % -
 
Kontantstrøm-3.0950
- -
 
Kassebeholdning2.5513
POS 84 933,3 % -
 
Sum egenkapital15.08215
POS 100 446,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00
- -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.