Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 538 699 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 699 538 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (80,00%) Resultat før skatt (-21,75%)
Driftsresultat (80,00%) Kontantstrøm fra drift (-70,19%)
Kassebeholdning (521,43%)
Sum egenkapital (12,42%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
1750 Invest AS 100,00% - -
 
Hallestrand AS 20,00% 484 483 0,21%
 
TOTALT: Alle selskap   - 97
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
1750 Invest AS 33 579 100,00% - 33 579 100,00%
 
Hallestrand AS -1 605 -33,16% 484 -2 089 -47,96%
 
TOTALT: Alle selskap 31 974 83,22% 484 31 490 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
1750 Invest AS 33 579 - 33 579
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 33 579
 
  -30,00% 33 579
 
  -50,00% 33 579
 
  -70,00% 33 579
 
  -100,00% 33 579

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-35-23-21-61-20-18-76-31
NEG -52,2 %NEG -9,5 %POS 65,6 %NEG -205,0 %NEG -11,1 %POS 76,3 %NEG -145,2 % -
 
Driftsresultat-35-23-21-61-20-18-76-31
NEG -52,2 %NEG -9,5 %POS 65,6 %NEG -205,0 %NEG -11,1 %POS 76,3 %NEG -145,2 % -
 
Kontantstrøm-3.189-102104-101.021-1.4463.3810
NEG -3 026,5 %NEG -198,1 %POS 1 140,0 %NEG -101,0 %POS 170,6 %NEG -142,8 % - -
 
Kassebeholdning98121192424901.451215
POS 716,7 %NEG -89,9 %POS 395,8 % - NEG -73,3 %NEG -93,8 %POS 574,9 % -
 
Sum egenkapital25.12827.08523.87521.67420.79219.66116.54616.516
NEG -7,2 %POS 13,4 %POS 10,2 %POS 4,2 %POS 5,8 %POS 18,8 %POS 0,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.100000094721
POS 0,0 % - - - POS 100,0 %POS 80,9 %NEG -123,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.