Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 168 110 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 110 167 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (15,63%) Kassebeholdning (-13,64%)
Resultat før skatt (12,90%) Sum egenkapital (-5,08%)
Driftsresultat (15,63%)
Kontantstrøm fra drift (56,45%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
1bolig AS 100,00% - -
 
Clavis Invest AS 33,33% 10 -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
1bolig AS 505 100,00% - 505 100,00%
 
Clavis Invest AS 1 202 93,91% 10 1 192 93,86%
 
TOTALT: Alle selskap 1 707 95,63% 10 1 697 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
1bolig AS 505 - 505
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 505
 
  -30,00% 505
 
  -50,00% 505
 
  -70,00% 505
 
  -100,00% 505

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015
Driftsinntekter018.375180232
NEG -100,0 %POS 10 108,3 %NEG -22,4 % -
 
Bruttomargin-8216.774180232
NEG -100,5 %POS 9 218,9 %NEG -22,4 % -
 
EBITDA resultat-1083.625-147136
NEG -103,0 %POS 2 566,0 %NEG -208,1 % -
 
Driftsresultat-1083.625-147136
NEG -103,0 %POS 2 566,0 %NEG -208,1 % -
 
Kontantstrøm-1.6603.4724070
NEG -147,8 %POS 753,1 % - -
 
Kassebeholdning6943.9430988
NEG -82,4 %POS 0,0 %NEG -100,0 % -
 
Sum egenkapital6633.0019401.387
NEG -77,9 %POS 219,3 %NEG -32,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld0010.8817.040
- POS 100,0 %NEG -54,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.