Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 120 404 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 4 890 8 014 36 500 71 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-82,86%)
Resultat før skatt (-97,32%)
Driftsresultat (-93,75%)
Kontantstrøm fra drift (-136,04%)
Kassebeholdning (-78,36%)
Sum egenkapital (-56,51%)
Driftsinntekter (-84,36%)
Bruttomargin (-81,45%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
1elektriker AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
1elektriker AS 117 80,14% - 117 80,14%
 
TOTALT: Alle selskap 117 80,14% - 117 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
1elektriker AS 117 - 117
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 117
 
  -30,00% 117
 
  -50,00% 117
 
  -70,00% 117
 
  -100,00% 117

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.3082.0221.2091.282523380469349
NEG -35,3 %POS 67,2 %NEG -5,7 %POS 145,1 %POS 37,6 %NEG -19,0 %POS 34,4 % -
 
Bruttomargin9151.5608491.008364288467347
NEG -41,3 %POS 83,7 %NEG -15,8 %POS 176,9 %POS 26,4 %NEG -38,3 %POS 34,6 % -
 
EBITDA resultat-25741436320486-155-610
NEG -162,1 %POS 14,0 %POS 77,9 %POS 137,2 %POS 155,5 %NEG -154,1 %NEG % -
 
Driftsresultat-28438733618786-155-610
NEG -173,4 %POS 15,2 %POS 79,7 %POS 117,4 %POS 155,5 %NEG -154,1 %NEG % -
 
Kontantstrøm-69325734826152-72-420
NEG -369,6 %NEG -26,1 %POS 33,3 %POS 401,9 %POS 172,2 %NEG -71,4 % - -
 
Kassebeholdning168756517252211159231272
NEG -77,8 %POS 46,2 %POS 105,2 %POS 19,4 %POS 32,7 %NEG -31,2 %NEG -15,1 % -
 
Sum egenkapital419684397152-18-10550110
NEG -38,7 %POS 72,3 %POS 161,2 %POS 944,4 %POS 82,9 %NEG -310,0 %NEG -54,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld01818130000
POS 100,0 % - NEG -38,5 %NEG % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.