Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 41 959 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 7 973 33 986 0 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
1golf AS 100,00% - -
 
1golf AS 2,30% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
1golf AS -4 587 -32 764,29% - -4 587 -32 764,29%
 
1golf AS -4 587 -32 764,29% - -4 587 -32 764,29%
 
TOTALT: Alle selskap -9 174 -32 764,29% - -9 174 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
1golf AS -4 587 - -4 587
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -4 587
 
  -30,00% -4 587
 
  -50,00% -4 587
 
  -70,00% -4 587
 
  -100,00% -4 587

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013201220112010
Driftsinntekter0240386788772730270
NEG -100,0 %NEG -37,8 %NEG -51,0 %POS 2,1 %POS 5,8 %POS 170,4 % -
 
Bruttomargin0183377788772730-538
NEG -100,0 %NEG -51,5 %NEG -52,2 %POS 2,1 %POS 5,8 %POS 235,7 % -
 
EBITDA resultat-5.134-58-449-9-799-433-991
NEG -8 751,7 %POS 87,1 %NEG -4 888,9 %POS 98,9 %NEG -84,5 %POS 56,3 % -
 
Driftsresultat-5.134-58-449-9-799-433-991
NEG -8 751,7 %POS 87,1 %NEG -4 888,9 %POS 98,9 %NEG -84,5 %POS 56,3 % -
 
Kontantstrøm-4.4911.167238-64-374-4400
NEG -484,8 %POS 390,3 %POS 471,9 %POS 82,9 %POS 15,0 % - -
 
Kassebeholdning12133336084118
NEG -7,7 %NEG -60,6 %POS 1 000,0 %NEG -95,0 %NEG -28,6 %NEG -28,8 % -
 
Sum egenkapital-3.1052.1531.847-247-38271117
NEG -244,2 %POS 16,6 %POS 847,8 %POS 35,3 %NEG -638,0 %NEG -39,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld003000000
- POS 100,0 %NEG % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.