Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 632 795 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 7 973 3 822 1 621 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (60,32%) Kassebeholdning (-69,77%)
Resultat før skatt (42,86%) Sum egenkapital (-25,40%)
Driftsresultat (60,32%)
Kontantstrøm fra drift (32,14%)
Driftsinntekter (94,00%)
Bruttomargin (94,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
1 Sbx AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
1 Sbx AS 47 1,44% - 47 1,44%
 
TOTALT: Alle selskap 47 1,44% - 47 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
1 Sbx AS 47 - 47
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 47
 
  -30,00% 47
 
  -50,00% 47
 
  -70,00% 47
 
  -100,00% 47

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014
Driftsinntekter6690139106
NEG -26,7 %NEG -35,3 %POS 31,1 % -
 
Bruttomargin6690139106
NEG -26,7 %NEG -35,3 %POS 31,1 % -
 
EBITDA resultat448913891
NEG -50,6 %NEG -35,5 %POS 51,6 % -
 
Driftsresultat448913891
NEG -50,6 %NEG -35,5 %POS 51,6 % -
 
Kontantstrøm-32-207920
NEG -60,0 %NEG -102,5 % - -
 
Kassebeholdning709510074
NEG -26,3 %NEG -5,0 %POS 35,1 % -
 
Sum egenkapital911159444
NEG -20,9 %POS 22,3 %POS 113,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.5031.8231.8232.575
NEG -37,3 % - POS 29,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.