Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 062 548 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 353 753 158 795 550 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
1st Brands AS 100,00% 217 66 228,79%
 
TOTALT: Alle selskap   217 66 228,79%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
1st Brands AS -821 -62,24% 217 -1 038 -94,19%
 
TOTALT: Alle selskap -821 -62,24% 217 -1 038 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
1st Brands AS -821 217 -1 038
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
217 -10,00% -843
 
  -30,00% -886
 
  -50,00% -930
 
  -70,00% -973
 
  -100,00% -1 038

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter9.0388.3584.009
POS 8,1 %POS 108,5 % -
 
Bruttomargin5.5704.9582.132
POS 12,3 %POS 132,6 % -
 
EBITDA resultat-718155354
NEG -563,2 %NEG -56,2 % -
 
Driftsresultat-723147352
NEG -591,8 %NEG -58,2 % -
 
Kontantstrøm-5825000
NEG -216,4 % - -
 
Kassebeholdning92600403
NEG -84,7 %POS 48,9 % -
 
Sum egenkapital-48872275
NEG -777,8 %NEG -73,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld0101
POS 100,0 %NEG -900,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.