Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 129 863 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 16 315 8 548 105 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
247 Consulting AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
247 Consulting AS 165 29,26% - 165 29,26%
 
TOTALT: Alle selskap 165 29,26% - 165 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
247 Consulting AS 165 - 165
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 165
 
  -30,00% 165
 
  -50,00% 165
 
  -70,00% 165
 
  -100,00% 165

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter437125606060606026
POS 249,6 %POS 108,3 % - - - - POS 130,8 % -
 
Bruttomargin437125606060606026
POS 249,6 %POS 108,3 % - - - - POS 130,8 % -
 
EBITDA resultat-20-129-2716-625-17
NEG -66,7 %NEG -233,3 %POS 133,3 %NEG -268,8 %POS 366,7 %NEG -124,0 %POS 247,1 % -
 
Driftsresultat-20-129-2716-625-17
NEG -66,7 %NEG -233,3 %POS 133,3 %NEG -268,8 %POS 366,7 %NEG -124,0 %POS 247,1 % -
 
Kontantstrøm21445-1311353460
NEG -52,3 %POS 780,0 %POS 103,8 %NEG -197,0 %POS 297,1 %POS 466,7 % - -
 
Kassebeholdning3841389489220855145
POS 178,3 %POS 46,8 %POS 5,6 %NEG -59,5 %POS 158,8 %POS 66,7 %POS 13,3 % -
 
Sum egenkapital618192831109410075
NEG -24,7 %NEG -12,0 %POS 10,8 %NEG -24,5 %POS 17,0 %NEG -6,0 %POS 33,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld2250000000
NEG % - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.