Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 47 205 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 205 47 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-100,00%) Kontantstrøm fra drift (-34,29%)
Resultat før skatt (-100,00%) Sum egenkapital (-5,38%)
Driftsresultat (-100,00%)
Kassebeholdning (-100,00%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
24 Fiber 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
24 Fiber 88 95,65% - 88 95,65%
 
TOTALT: Alle selskap 88 95,65% - 88 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
24 Fiber 88 - 88
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 88
 
  -30,00% 88
 
  -50,00% 88
 
  -70,00% 88
 
  -100,00% 88

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520122011
Driftsinntekter-5197745.7591.667
NEG -167,1 %NEG -86,6 %POS 245,5 % -
 
Bruttomargin-5197744.9601.584
NEG -167,1 %NEG -84,4 %POS 213,1 % -
 
EBITDA resultat-792431.598300
NEG -132,5 %NEG -84,8 %POS 432,7 % -
 
Driftsresultat-792431.534300
NEG -132,5 %NEG -84,2 %POS 411,3 % -
 
Kontantstrøm144-7061.5140
POS 120,4 %NEG -146,6 % - -
 
Kassebeholdning-1-1781160
- NEG -100,1 %POS 388,1 % -
 
Sum egenkapital98177924216
NEG -44,6 %NEG -80,8 %POS 327,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000
- - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.