Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 9 550 288 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 3 288 9 547 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (100%) EBITDA (-90,41%)
Bruttomargin (100%) Resultat før skatt (-90,41%)
Driftsresultat (-90,41%)
Kontantstrøm fra drift (-70,42%)
Kassebeholdning (-98,81%)
Sum egenkapital (-0,42%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
24sevenoffice Scandinavia Systems AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
24sevenoffice Scandinavia Systems AS 19 092 99,98% - 19 092 99,98%
 
TOTALT: Alle selskap 19 092 99,98% - 19 092 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
24sevenoffice Scandinavia Systems AS 19 092 - 19 092
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 19 092
 
  -30,00% 19 092
 
  -50,00% 19 092
 
  -70,00% 19 092
 
  -100,00% 19 092

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter016.700002.80009700
NEG -100,0 %POS 0,0 % - NEG -100,0 %POS 0,0 %NEG -100,0 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin016.700002.80009700
NEG -100,0 %POS 0,0 % - NEG -100,0 %POS 0,0 %NEG -100,0 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat-4516.639-39-422.762-45924-49
NEG -100,3 %POS 42 764,1 %POS 7,1 %NEG -101,5 %POS 6 237,8 %NEG -104,9 %POS 1 985,7 % -
 
Driftsresultat-4516.639-81-3272.015-1.820-1.459-1.511
NEG -100,3 %POS 20 642,0 %POS 75,2 %NEG -116,2 %POS 210,7 %NEG -24,7 %POS 3,4 % -
 
Kontantstrøm-1.00117.5250-423.706-1.1881.1960
NEG -105,7 %POS 0,0 %POS 100,0 %NEG -101,1 %POS 412,0 %NEG -199,3 % - -
 
Kassebeholdning510022880
POS 400,0 %POS 0,0 % - NEG -100,0 %POS 175,0 % - POS 0,0 % -
 
Sum egenkapital19.24519.2903.6003.6864.0152.0006.2148.373
NEG -0,2 %POS 435,8 %NEG -2,3 %NEG -8,2 %POS 100,8 %NEG -67,8 %NEG -25,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.