Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 692 856 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 354 164 91 192 247 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
24t Rørservice AS 100,00% ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●●
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
24t Rørservice AS -772 -127,39% - ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap -772 -127,39% - ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
24t Rørservice AS -772 - ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●8.9076.6143.9103.258
●●●POS 34,7 %POS 69,2 %POS 20,0 %POS 42,9 %
 
Bruttomargin●●●5.6224.5262.6752.169
●●●POS 24,2 %POS 69,2 %POS 23,3 %POS 128,8 %
 
EBITDA resultat●●●-1.105491303163
●●●NEG -325,1 %POS 62,0 %POS 85,9 %POS 640,9 %
 
Driftsresultat●●●-1.105491300160
●●●NEG -325,1 %POS 63,7 %POS 87,5 %POS 627,3 %
 
Kontantstrøm●●●-50224232134
●●●NEG -307,4 %POS 656,3 %NEG -76,1 % -
 
Kassebeholdning●●●2532704335
●●●NEG -6,3 %POS 527,9 %POS 22,9 %POS 218,2 %
 
Sum egenkapital●●●-80893-268-472
●●●NEG -968,8 %POS 134,7 %POS 43,2 %POS 18,9 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●248003
●●●POS 0,0 % - POS 100,0 %POS 0,0 %