Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 147 041 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 301 740 144 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-400,00%)
Resultat før skatt (-266,67%)
Driftsresultat (-400,00%)
Kontantstrøm fra drift (-82,60%)
Kassebeholdning (-69,93%)
Sum egenkapital (-8,14%)
Driftsinntekter (-95,81%)
Bruttomargin (-90,38%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
2anlegg AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
2anlegg AS 79 18,90% - 79 18,90%
 
TOTALT: Alle selskap 79 18,90% - 79 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
2anlegg AS 79 - 79
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 79
 
  -30,00% 79
 
  -50,00% 79
 
  -70,00% 79
 
  -100,00% 79

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012
Driftsinntekter20902.63214.4631.200
POS 100%NEG -100,0 %NEG -81,8 %POS 1 105,3 % -
 
Bruttomargin1370687828
POS 100%NEG -100,0 %NEG -12,8 %POS 178,6 % -
 
EBITDA resultat110-105-10129
POS 204,8 %NEG -950,0 %NEG -183,3 %POS 33,3 % -
 
Driftsresultat110-105-10129
POS 204,8 %NEG -950,0 %NEG -183,3 %POS 33,3 % -
 
Kontantstrøm3-48100-2390
POS 106,3 %NEG -148,0 %POS 141,8 % - -
 
Kassebeholdning62591076242
POS 5,1 %NEG -44,9 %POS 1 683,3 %NEG -97,5 % -
 
Sum egenkapital102-698109106
POS 1 800,0 %NEG -106,1 %NEG -10,1 %POS 2,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.