Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 16 837 486 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
150 000 4 479 945 387 041 9 645 500 2 175 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (74,31%) Sum egenkapital (-20,24%)
Resultat før skatt (94,44%)
Driftsresultat (98,13%)
Kontantstrøm fra drift (209,30%)
Kassebeholdning (3,26%)
Driftsinntekter (23,82%)
Bruttomargin (32,43%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
2clean AS 100,00% 342 339 0,88%
 
Adexon Services AS 100,00% - - -
Dfv Renhold AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   342 339 0,88%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
2clean AS 4 217 10,98% 342 3 875 10,18%
 
Adexon Services AS 733 47,11% - 733 47,11%
Dfv Renhold AS 819 42,41% - 819 42,41%
 
TOTALT: Alle selskap 5 769 13,77% 342 5 427 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
2clean AS 4 217 342 3 875
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
342 -10,00% 4 183
 
  -30,00% 4 114
 
  -50,00% 4 046
 
  -70,00% 3 978
 
  -100,00% 3 875

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter78.70076.56577.94077.39062.60051.81951.31246.351
POS 2,8 %NEG -1,8 %POS 0,7 %POS 23,6 %POS 20,8 %POS 1,0 %POS 10,7 % -
 
Bruttomargin64.41461.99362.17862.25850.23243.84843.11038.497
POS 3,9 %NEG -0,3 %NEG -0,1 %POS 23,9 %POS 14,6 %POS 1,7 %POS 12,0 % -
 
EBITDA resultat7.3385.5257.0766.4555.0234.7924.5163.709
POS 32,8 %NEG -21,9 %POS 9,6 %POS 28,5 %POS 4,8 %POS 6,1 %POS 21,8 % -
 
Driftsresultat6.0974.4696.0905.5114.3084.2713.9543.122
POS 36,4 %NEG -26,6 %POS 10,5 %POS 27,9 %POS 0,9 %POS 8,0 %POS 26,6 % -
 
Kontantstrøm2.0929873.8314.4152.6283.7295.5160
POS 112,0 %NEG -74,2 %NEG -13,2 %POS 68,0 %NEG -29,5 %NEG -32,4 % - -
 
Kassebeholdning15.53814.18915.34211.94110.13511.70210.9038.452
POS 9,5 %NEG -7,5 %POS 28,5 %POS 17,8 %NEG -13,4 %POS 7,3 %POS 29,0 % -
 
Sum egenkapital4.4503.3723.5112.3903.4381.6354.2674.422
POS 32,0 %NEG -4,0 %POS 46,9 %NEG -30,5 %POS 110,3 %NEG -61,7 %NEG -3,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld39005001.0001.50214158260
POS 0,0 %POS 100,0 %POS 50,0 %POS 33,4 %NEG -10 628,6 %POS 91,1 %POS 39,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.