Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 002 390 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 22 068 -38 178 3 018 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
2fire AS 100,00% - -
 
Landstil AS 50,00% - - -
Råd & Regnskap Advisors AS 50,98% - - -
Vikings Label AS 100,00% - - -
Havn Invest AS 100,00% - - -
 
Bøkt Invest AS 33,33% - - -
Pro Stål Florø AS 100,00% - - -
Pso Invest AS 50,00% - - -
Retrams Holding AS 33,33% - - -
 
Råd & Regnskap Holding AS 69,49% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
2fire AS 5 556 86,41% - 5 556 86,41%
 
Landstil AS -148 -11,26% - -148 -11,26%
Råd & Regnskap Advisors AS -137 -43,91% - -137 -43,91%
Vikings Label AS 1 596 61,34% - 1 596 61,34%
Havn Invest AS 595 36,71% - 595 36,71%
 
Bøkt Invest AS 1 328 75,80% - 1 328 75,80%
Pro Stål Florø AS - nan% - - nan%
Pso Invest AS -2 270 -37 833,33% - -2 270 -37 833,33%
Retrams Holding AS 394 100,00% - 394 100,00%
 
Råd & Regnskap Holding AS 2 722 100,00% - 2 722 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 9 636 56,18% - 9 636 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
2fire AS 5 556 - 5 556
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 556
 
  -30,00% 5 556
 
  -50,00% 5 556
 
  -70,00% 5 556
 
  -100,00% 5 556

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter2517758461.0826873386
NEG -85,9 %POS 205,2 %POS 26,1 %NEG -95,7 %POS 1 491,2 %NEG -6,8 %NEG -81,1 % -
 
Bruttomargin4-5-132171.0626869377
POS 180,0 %POS 96,2 %NEG -876,5 %NEG -98,4 %POS 1 461,8 %NEG -1,4 %NEG -81,7 % -
 
EBITDA resultat-72-1.371-342-1441.016-11139349
POS 94,7 %NEG -300,9 %NEG -137,5 %NEG -114,2 %POS 1 015,3 %NEG -384,6 %NEG -88,8 % -
 
Driftsresultat-76-1.377-359-169991-167-22288
POS 94,5 %NEG -283,6 %NEG -112,4 %NEG -117,1 %POS 693,4 %NEG -659,1 %NEG -107,6 % -
 
Kontantstrøm289-3281.811-529558109-1060
POS 188,1 %NEG -118,1 %POS 442,3 %NEG -194,8 %POS 411,9 %POS 202,8 % - -
 
Kassebeholdning221.2672338222
- NEG -99,8 %POS 63 250,0 %NEG -99,4 %POS 16 800,0 % - - -
 
Sum egenkapital1.9041.8633.7861.8691.883571797789
POS 2,2 %NEG -50,8 %POS 102,6 %NEG -0,7 %POS 229,8 %NEG -28,4 %POS 1,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld000647793192252
- - POS 100,0 %POS 16,9 %POS 17,2 %POS 51,6 %POS 23,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.