Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 905 473 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 56 301 5 671 3 816 500 27 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (4,23%) EBITDA (-88,88%)
Driftsinntekter (155,12%) Resultat før skatt (-79,91%)
Bruttomargin (155,12%) Driftsresultat (-89,10%)
Kontantstrøm fra drift (-5,89%)
Kassebeholdning (-83,51%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
2fire AS 100,00% - -
 
Landstil AS 50,00% - - -
Råd & Regnskap Advisors AS 50,98% - - -
Vikings Label AS 100,00% - - -
Havn Invest AS 100,00% - - -
 
Bøkt Invest AS 33,33% - - -
Pso Invest AS 50,00% - - -
Retrams Holding AS 33,33% - - -
Råd & Regnskap Holding AS 69,49% - - -
 
Green Global Investments AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
2fire AS 5 791 75,55% - 5 791 75,55%
 
Landstil AS - - - - -
Råd & Regnskap Advisors AS -138 -44,37% - -138 -44,37%
Vikings Label AS 1 624 44,44% - 1 624 44,44%
Havn Invest AS 595 59,74% - 595 59,74%
 
Bøkt Invest AS 168 11,38% - 168 11,38%
Pso Invest AS - - - - -
Retrams Holding AS 395 100,00% - 395 100,00%
Råd & Regnskap Holding AS 2 721 100,00% - 2 721 100,00%
 
Green Global Investments AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 11 156 64,79% - 11 156 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
2fire AS 5 791 - 5 791
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 791
 
  -30,00% 5 791
 
  -50,00% 5 791
 
  -70,00% 5 791
 
  -100,00% 5 791

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter2402517758461.0826873
POS 860,0 %NEG -85,9 %POS 205,2 %POS 26,1 %NEG -95,7 %POS 1 491,2 %NEG -6,8 % -
 
Bruttomargin2404-5-132171.0626869
POS 5 900,0 %POS 180,0 %POS 96,2 %NEG -876,5 %NEG -98,4 %POS 1 461,8 %NEG -1,4 % -
 
EBITDA resultat-466-72-1.371-342-1441.016-11139
NEG -547,2 %POS 94,7 %NEG -300,9 %NEG -137,5 %NEG -114,2 %POS 1 015,3 %NEG -384,6 % -
 
Driftsresultat-466-76-1.377-359-169991-167-22
NEG -513,2 %POS 94,5 %NEG -283,6 %NEG -112,4 %NEG -117,1 %POS 693,4 %NEG -659,1 % -
 
Kontantstrøm2.702289-3281.811-5295581090
POS 834,9 %POS 188,1 %NEG -118,1 %POS 442,3 %NEG -194,8 %POS 411,9 % - -
 
Kassebeholdning503221.267233822
POS 25 050,0 % - NEG -99,8 %POS 63 250,0 %NEG -99,4 %POS 16 800,0 % - -
 
Sum egenkapital4.4001.9041.8633.7861.8691.883571797
POS 131,1 %POS 2,2 %NEG -50,8 %POS 102,6 %NEG -0,7 %POS 229,8 %NEG -28,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000647793192
- - - POS 100,0 %POS 16,9 %POS 17,2 %POS 51,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.