Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 193 811 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
56 400 56 507 6 904 74 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (395,65%) EBITDA (-71,43%)
Kassebeholdning (40,44%) Resultat før skatt (-57,14%)
Driftsinntekter (5,44%) Driftsresultat (-75,00%)
Bruttomargin (11,99%) Sum egenkapital (-3,25%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
2 Hjerter AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
2 Hjerter AS 119 29,31% - 119 29,31%
 
TOTALT: Alle selskap 119 29,31% - 119 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
2 Hjerter AS 119 - 119
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 119
 
  -30,00% 119
 
  -50,00% 119
 
  -70,00% 119
 
  -100,00% 119

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201820172016201520142013
Driftsinntekter1.2691.4091.3951.2131.274584
NEG -9,9 %POS 1,0 %POS 15,0 %NEG -4,8 %POS 118,2 % -
 
Bruttomargin635604650652402236
POS 5,1 %NEG -7,1 %NEG -0,3 %POS 62,2 %POS 70,3 % -
 
EBITDA resultat7-20146132-11178
POS 135,0 %NEG -113,7 %POS 10,6 %POS 218,9 %NEG -242,3 % -
 
Driftsresultat2-23143129-11476
POS 108,7 %NEG -116,1 %POS 10,9 %POS 213,2 %NEG -250,0 % -
 
Kontantstrøm163756-368-1930
NEG -56,8 %NEG -33,9 %POS 115,2 %NEG -90,7 % - -
 
Kassebeholdning220268246262247422
NEG -17,9 %POS 8,9 %NEG -6,1 %POS 6,1 %NEG -41,5 % -
 
Sum egenkapital12213216877-3479
NEG -7,6 %NEG -21,4 %POS 118,2 %POS 326,5 %NEG -143,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld24129434538301
POS 18,0 %POS 14,8 %POS 9,9 %POS 0,0 %POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.