Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 67 110 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 31 438 5 671 30 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (34,48%) EBITDA (-62,30%)
Driftsinntekter (15,38%) Resultat før skatt (-63,33%)
Bruttomargin (17,67%) Driftsresultat (-62,30%)
Kontantstrøm fra drift (-65,85%)
Sum egenkapital (-93,06%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
2 Knop AS 100,00% 10 -
 
TOTALT: Alle selskap   10 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
2 Knop AS 5 3,60% 10 -5 -3,88%
 
TOTALT: Alle selskap 5 3,60% 10 -5 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
2 Knop AS 5 10 -5
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
10 -10,00% 4
 
  -30,00% 2
 
  -50,00% -
 
  -70,00% -2
 
  -100,00% -5

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018
Driftsinntekter500478
POS 4,6 % -
 
Bruttomargin284275
POS 3,3 % -
 
EBITDA resultat-19-39
POS 51,3 % -
 
Driftsresultat-19-39
POS 51,3 % -
 
Kontantstrøm-120
- -
 
Kassebeholdning1732
NEG -46,9 % -
 
Sum egenkapital-22-3
NEG -633,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld4951
POS 3,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.