Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 003 397 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 8 712 7 685 971 000 16 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (178,76%) EBITDA (-76,42%)
Resultat før skatt (-394,44%)
Driftsresultat (-22,39%)
Kassebeholdning (-10,00%)
Sum egenkapital (-45,96%)
Driftsinntekter (-10,92%)
Bruttomargin (-10,92%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
2 Lie Eiendom AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
2 Lie Eiendom AS -305 -14,63% - -305 -14,63%
 
TOTALT: Alle selskap -305 -14,63% - -305 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
2 Lie Eiendom AS -305 - -305
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -305
 
  -30,00% -305
 
  -50,00% -305
 
  -70,00% -305
 
  -100,00% -305

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter191186181191168182970
POS 2,7 %POS 2,8 %NEG -5,2 %POS 13,7 %NEG -7,7 %POS 87,6 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin191186181191168182970
POS 2,7 %POS 2,8 %NEG -5,2 %POS 13,7 %NEG -7,7 %POS 87,6 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat9415215617715915766-200
NEG -38,2 %NEG -2,6 %NEG -11,9 %POS 11,3 %POS 1,3 %POS 137,9 %POS 133,0 % -
 
Driftsresultat559911413511711531-220
NEG -44,4 %NEG -13,2 %NEG -15,6 %POS 15,4 %POS 1,7 %POS 271,0 %POS 114,1 % -
 
Kontantstrøm5810377476282590
NEG -43,7 %POS 33,8 %POS 63,8 %NEG -24,2 %NEG -24,4 %POS 39,0 % - -
 
Kassebeholdning6018621170134
POS 0,0 %NEG -100,0 %POS 200,0 %NEG -71,4 %POS 23,5 %POS 0,0 %NEG -100,0 % -
 
Sum egenkapital-180-150-142-148-174-179-172-108
NEG -20,0 %NEG -5,6 %POS 4,1 %POS 14,9 %POS 2,8 %NEG -4,1 %NEG -59,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.5721.6041.6621.7281.7901.8481.8891.900
POS 2,0 %POS 3,5 %POS 3,8 %POS 3,5 %POS 3,1 %POS 2,2 %POS 0,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.