Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 141 986 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 43 315 2 671 2 096 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-74,73%)
Resultat før skatt (-66,73%)
Driftsresultat (-74,73%)
Kontantstrøm fra drift (-29,09%)
Kassebeholdning (-32,64%)
Sum egenkapital (-18,70%)
Driftsinntekter (-30,70%)
Bruttomargin (-6,51%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
2mas Invest AS 100,00% - -
 
Regin AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
2mas Invest AS 665 15,16% - 665 15,16%
 
Regin AS 1 180 58,36% - 1 180 58,36%
 
TOTALT: Alle selskap 1 845 28,79% - 1 845 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
2mas Invest AS 665 - 665
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 665
 
  -30,00% 665
 
  -50,00% 665
 
  -70,00% 665
 
  -100,00% 665

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.2608651.1491.0319309191.007656
POS 45,7 %NEG -24,7 %POS 11,4 %POS 10,9 %POS 1,2 %NEG -8,7 %POS 53,5 % -
 
Bruttomargin1.0048651.1491.0319309191.007656
POS 16,1 %NEG -24,7 %POS 11,4 %POS 10,9 %POS 1,2 %NEG -8,7 %POS 53,5 % -
 
EBITDA resultat-101-97234-11-148-163324-182
NEG -4,1 %NEG -141,5 %POS 2 227,3 %POS 92,6 %POS 9,2 %NEG -150,3 %POS 278,0 % -
 
Driftsresultat-101-97234-11-148-163324-182
NEG -4,1 %NEG -141,5 %POS 2 227,3 %POS 92,6 %POS 9,2 %NEG -150,3 %POS 278,0 % -
 
Kontantstrøm141-31222212-155-390600
POS 145,2 %NEG -240,5 %POS 1 750,0 %POS 107,7 %POS 60,3 %NEG -750,0 % - -
 
Kassebeholdning344107308271187200386270
POS 221,5 %NEG -65,3 %POS 13,7 %POS 44,9 %NEG -6,5 %NEG -48,2 %POS 43,0 % -
 
Sum egenkapital122-652-659-787-662-386-155-365
POS 118,7 %POS 1,1 %POS 16,3 %NEG -18,9 %NEG -71,5 %NEG -149,0 %POS 57,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.5224.2014.0904.2754.2024.1133.8963.820
POS 16,2 %NEG -2,7 %POS 4,3 %NEG -1,7 %NEG -2,2 %NEG -5,6 %NEG -2,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.