Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 294 473 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 42 616 1 356 2 250 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (63,10%) Kontantstrøm fra drift (-211,45%)
Resultat før skatt (161,72%) Kassebeholdning (-44,37%)
Driftsresultat (63,10%) Sum egenkapital (-1,27%)
Driftsinntekter (74,29%)
Bruttomargin (74,29%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
2mas Invest AS 100,00% - -
 
Regin AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
2mas Invest AS 1 167 23,62% - 1 167 23,62%
 
Regin AS 996 99,40% - 996 99,40%
 
TOTALT: Alle selskap 2 163 36,40% - 2 163 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
2mas Invest AS 1 167 - 1 167
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 167
 
  -30,00% 1 167
 
  -50,00% 1 167
 
  -70,00% 1 167
 
  -100,00% 1 167

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter1.0201.0541.5211.2608651.1491.031930
NEG -3,2 %NEG -30,7 %POS 20,7 %POS 45,7 %NEG -24,7 %POS 11,4 %POS 10,9 % -
 
Bruttomargin1.0201.0191.0901.0048651.1491.031930
POS 0,1 %NEG -6,5 %POS 8,6 %POS 16,1 %NEG -24,7 %POS 11,4 %POS 10,9 % -
 
EBITDA resultat-17-6891-101-97234-11-148
POS 75,0 %NEG -174,7 %POS 190,1 %NEG -4,1 %NEG -141,5 %POS 2 227,3 %POS 92,6 % -
 
Driftsresultat-17-6891-101-97234-11-148
POS 75,0 %NEG -174,7 %POS 190,1 %NEG -4,1 %NEG -141,5 %POS 2 227,3 %POS 92,6 % -
 
Kontantstrøm431-94-55141-312222120
POS 558,5 %NEG -70,9 %NEG -139,0 %POS 145,2 %NEG -240,5 %POS 1 750,0 % - -
 
Kassebeholdning625194288344107308271187
POS 222,2 %NEG -32,6 %NEG -16,3 %POS 221,5 %NEG -65,3 %POS 13,7 %POS 44,9 % -
 
Sum egenkapital1.053665818122-652-659-787-662
POS 58,3 %NEG -18,7 %POS 570,5 %POS 118,7 %POS 1,1 %POS 16,3 %NEG -18,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.5223.5223.5223.5224.2014.0904.2754.202
- - - POS 16,2 %NEG -2,7 %POS 4,3 %NEG -1,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.