Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 568 829 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 329 1 568 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (27,27%)
Resultat før skatt (8,41%)
Driftsresultat (27,27%)
Kontantstrøm fra drift (85,54%)
Kassebeholdning (53,67%)
Sum egenkapital (38,12%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
2mtr AS 100,00% - -
 
Sweco Stema AS 5,11% 125 58 115,52%
 
TOTALT: Alle selskap   - 3
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
2mtr AS 3 359 67,89% - 3 359 67,89%
 
Sweco Stema AS 14 656 25,19% 125 14 531 25,03%
 
TOTALT: Alle selskap 18 015 28,54% 125 17 890 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
2mtr AS 3 359 - 3 359
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 359
 
  -30,00% 3 359
 
  -50,00% 3 359
 
  -70,00% 3 359
 
  -100,00% 3 359

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201920182017201620152014
Driftsinntekter22002040350
POS 0,0 % - NEG -100,0 %NEG -95,0 %POS 706,0 % -
 
Bruttomargin22002040350
POS 0,0 % - NEG -100,0 %NEG -95,0 %POS 706,0 % -
 
EBITDA resultat-27-21-22739644
NEG -28,6 %POS 4,5 %NEG -414,3 %NEG -98,2 %POS 800,0 % -
 
Driftsresultat-27-21-22739644
NEG -28,6 %POS 4,5 %NEG -414,3 %NEG -98,2 %POS 800,0 % -
 
Kontantstrøm-131-65-94-3081.6180
NEG -101,5 %POS 30,9 %POS 69,5 %NEG -119,0 % - -
 
Kassebeholdning8245697038631.28470
POS 44,8 %NEG -19,1 %NEG -18,5 %NEG -32,8 %POS 1 734,3 % -
 
Sum egenkapital1.5761.6181.5391.3801.37647
NEG -2,6 %POS 5,1 %POS 11,5 %POS 0,3 %POS 2 827,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.865418487554773798
NEG -585,4 %POS 14,2 %POS 12,1 %POS 28,3 %POS 3,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.