Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 335 566 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
33 600 96 575 10 890 194 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (16,33%) Driftsinntekter (-3,61%)
Resultat før skatt (19,61%) Bruttomargin (-8,79%)
Driftsresultat (16,33%)
Kontantstrøm fra drift (271,67%)
Kassebeholdning (24,23%)
Sum egenkapital (11,76%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
2 Nelliker AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
2 Nelliker AS 456 50,00% - 456 50,00%
 
TOTALT: Alle selskap 456 50,00% - 456 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
2 Nelliker AS 456 - 456
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 456
 
  -30,00% 456
 
  -50,00% 456
 
  -70,00% 456
 
  -100,00% 456

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015201420132012
Driftsinntekter2.6502.0952.1292.0571.485979
POS 26,5 %NEG -1,6 %POS 3,5 %POS 38,5 %POS 51,7 % -
 
Bruttomargin1.6341.1461.1541.092698458
POS 42,6 %NEG -0,7 %POS 5,7 %POS 56,4 %POS 52,4 % -
 
EBITDA resultat399-1138-785150
POS 3 727,3 %NEG -128,9 %POS 148,7 %NEG -252,9 %POS 2,0 % -
 
Driftsresultat399-1138-785150
POS 3 727,3 %NEG -128,9 %POS 148,7 %NEG -252,9 %POS 2,0 % -
 
Kontantstrøm150-5574300
POS 372,7 %NEG -174,3 %POS 2 366,7 %POS 0,0 % - -
 
Kassebeholdning409342397323305307
POS 19,6 %NEG -13,9 %POS 22,9 %POS 5,9 %NEG -0,7 % -
 
Sum egenkapital36959692910466
POS 525,4 %NEG -14,5 %POS 137,9 %NEG -72,1 %POS 57,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld000000
- - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.