Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 302 381 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
127 600 399 740 123 041 331 000 321 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (8,16%) EBITDA (-9,45%)
Driftsinntekter (19,89%) Resultat før skatt (-14 600,00%)
Bruttomargin (17,44%) Driftsresultat (-14 800,00%)
Kontantstrøm fra drift (-45,97%)
Sum egenkapital (-155,17%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
2optikere AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
2optikere AS -412 -37,97% - -412 -37,97%
 
TOTALT: Alle selskap -412 -37,97% - -412 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
2optikere AS -412 - -412
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -412
 
  -30,00% -412
 
  -50,00% -412
 
  -70,00% -412
 
  -100,00% -412

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012
Driftsinntekter7.7937.2957.4076.5582.151
POS 6,8 %NEG -1,5 %POS 12,9 %POS 204,9 % -
 
Bruttomargin5.5685.2485.1834.5471.605
POS 6,1 %POS 1,3 %POS 14,0 %POS 183,3 % -
 
EBITDA resultat87318280-77151
NEG -72,6 %POS 13,6 %POS 463,6 %NEG -151,0 % -
 
Driftsresultat-27223174-181116
NEG -1 282,6 %NEG -86,8 %POS 196,1 %NEG -256,0 % -
 
Kontantstrøm487-190843-1.7740
POS 356,3 %NEG -122,5 %POS 147,5 % - -
 
Kassebeholdning4288161.3127382.543
NEG -47,5 %NEG -37,8 %POS 77,8 %NEG -71,0 % -
 
Sum egenkapital-11316516459111
NEG -168,5 %POS 0,6 %POS 178,0 %NEG -46,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld4581.336481640819
POS 65,7 %NEG -177,8 %POS 24,8 %POS 21,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.