Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 477 075 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
474 000 87 863 17 712 1 897 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (37,88%)
Resultat før skatt (81,61%)
Driftsresultat (42,84%)
Kontantstrøm fra drift (4 152,38%)
Kassebeholdning (9 400,00%)
Sum egenkapital (49,96%)
Driftsinntekter (22,45%)
Bruttomargin (22,45%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
2t Råd AS 100,00% - -
 
Elling Invest AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
2t Råd AS 4 019 75,62% - 4 019 75,62%
 
Elling Invest AS 8 808 31,66% - 8 808 31,66%
 
TOTALT: Alle selskap 12 827 38,71% - 12 827 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
2t Råd AS 4 019 - 4 019
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 4 019
 
  -30,00% 4 019
 
  -50,00% 4 019
 
  -70,00% 4 019
 
  -100,00% 4 019

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.5314.2271.1787506221.561803485
NEG -63,8 %POS 258,8 %POS 57,1 %POS 20,6 %NEG -60,2 %POS 94,4 %POS 65,6 % -
 
Bruttomargin1.5312.1171.145750422761803485
NEG -27,7 %POS 84,9 %POS 52,7 %POS 77,7 %NEG -44,5 %NEG -5,2 %POS 65,6 % -
 
EBITDA resultat8641.601751332332595340151
NEG -46,0 %POS 113,2 %POS 126,2 % - NEG -44,2 %POS 75,0 %POS 125,2 % -
 
Driftsresultat7861.532697293332595340151
NEG -48,7 %POS 119,8 %POS 137,9 %NEG -11,7 %NEG -44,2 %POS 75,0 %POS 125,2 % -
 
Kontantstrøm-3.9074.058-7261.4131271.267-1.1180
NEG -196,3 %POS 659,0 %NEG -151,4 %POS 1 012,6 %NEG -90,0 %POS 213,3 % - -
 
Kassebeholdning4623.2071.2922.2321.6331.443255592
NEG -85,6 %POS 148,2 %NEG -42,1 %POS 36,7 %POS 13,2 %POS 465,9 %NEG -56,9 % -
 
Sum egenkapital1.9511.3791.9311.4021.6601.3961.063846
POS 41,5 %NEG -28,6 %POS 37,7 %NEG -15,5 %POS 18,9 %POS 31,3 %POS 25,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld726291670000
NEG -2 403,4 %NEG -81,3 %NEG -128,6 %NEG % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.