Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 808 000 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 89 384 12 616 706 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (54,27%) Driftsinntekter (-0,23%)
Resultat før skatt (48,95%) Bruttomargin (-0,23%)
Driftsresultat (54,27%)
Kontantstrøm fra drift (703,51%)
Kassebeholdning (100,00%)
Sum egenkapital (15,27%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3-1 Offshore AS 100,00% - -
 
Norwegian Seaway AS 50,00% - - -
Luden Bolig AS 5,25% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3-1 Offshore AS 2 922 95,99% - 2 922 95,99%
 
Norwegian Seaway AS -91 -293,55% - -91 -293,55%
Luden Bolig AS 30 303 78,60% - 30 303 78,60%
 
TOTALT: Alle selskap 33 134 79,59% - 33 134 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3-1 Offshore AS 2 922 - 2 922
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 922
 
  -30,00% 2 922
 
  -50,00% 2 922
 
  -70,00% 2 922
 
  -100,00% 2 922

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter2.0081.9571.3912.5752.8232.8022.4351.411
POS 2,6 %POS 40,7 %NEG -46,0 %NEG -8,8 %POS 0,7 %POS 15,1 %POS 72,6 % -
 
Bruttomargin2.0081.9571.3912.5752.8232.8022.4351.411
POS 2,6 %POS 40,7 %NEG -46,0 %NEG -8,8 %POS 0,7 %POS 15,1 %POS 72,6 % -
 
EBITDA resultat4304392271.2541.592650646714
NEG -2,1 %POS 93,4 %NEG -81,9 %NEG -21,2 %POS 144,9 %POS 0,6 %NEG -9,5 % -
 
Driftsresultat4304392201.2411.570646623713
NEG -2,1 %POS 99,5 %NEG -82,3 %NEG -21,0 %POS 143,0 %POS 3,7 %NEG -12,6 % -
 
Kontantstrøm110437-916-231.56039990
NEG -74,8 %POS 147,7 %NEG -3 882,6 %NEG -101,5 %POS 291,0 %POS 4 333,3 % - -
 
Kassebeholdning696577188879794500124250
POS 20,6 %POS 206,9 %NEG -78,6 %POS 10,7 %POS 58,8 %POS 303,2 %NEG -50,4 % -
 
Sum egenkapital2.2741.9471.6261.4551.1551.5281.061617
POS 16,8 %POS 19,7 %POS 11,8 %POS 26,0 %NEG -24,4 %POS 44,0 %POS 72,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000002
- - - - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.