Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 293 110 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 351 699 30 411 572 000 339 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (165,76%)
Resultat før skatt (275,98%)
Driftsresultat (257,58%)
Kontantstrøm fra drift (2 464,86%)
Kassebeholdning (162,61%)
Sum egenkapital (24,32%)
Driftsinntekter (39,45%)
Bruttomargin (39,63%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3b Flislegger AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3b Flislegger AS 956 28,80% - 956 28,80%
 
TOTALT: Alle selskap 956 28,80% - 956 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3b Flislegger AS 956 - 956
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 956
 
  -30,00% 956
 
  -50,00% 956
 
  -70,00% 956
 
  -100,00% 956

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter6.5086.5675.4733.5434.1676.2086.1673.287
NEG -0,9 %POS 20,0 %POS 54,5 %NEG -15,0 %NEG -32,9 %POS 0,7 %POS 87,6 % -
 
Bruttomargin4.8295.0874.4382.6422.5334.6154.0082.455
NEG -5,1 %POS 14,6 %POS 68,0 %POS 4,3 %NEG -45,1 %POS 15,1 %POS 63,3 % -
 
EBITDA resultat3779431.229449-7971.137-243376
NEG -60,0 %NEG -23,3 %POS 173,7 %POS 156,3 %NEG -170,1 %POS 567,9 %NEG -164,6 % -
 
Driftsresultat1468441.089291-9481.026-275318
NEG -82,7 %NEG -22,5 %POS 274,2 %POS 130,7 %NEG -192,4 %POS 473,1 %NEG -186,5 % -
 
Kontantstrøm-2256061.471-89-7741.100-3430
NEG -137,1 %NEG -58,8 %POS 1 752,8 %POS 88,5 %NEG -170,4 %POS 420,7 % - -
 
Kassebeholdning9421.3441.078-28170992124656
NEG -29,9 %POS 24,7 %POS 3 950,0 %NEG -116,5 %NEG -82,9 %POS 700,0 %NEG -81,1 % -
 
Sum egenkapital806713841-15-279689175479
POS 13,0 %NEG -15,2 %POS 5 706,7 %POS 94,6 %NEG -140,5 %POS 293,7 %NEG -63,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld432307160375386485102131
NEG -40,7 %NEG -91,9 %POS 57,3 %POS 2,8 %POS 20,4 %NEG -375,5 %POS 22,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.