Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 129 973 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 159 110 72 863 6 165 000 733 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (67,93%) Kassebeholdning (-52,31%)
Resultat før skatt (73,06%)
Driftsresultat (73,59%)
Kontantstrøm fra drift (137,87%)
Sum egenkapital (2,24%)
Driftsinntekter (53,88%)
Bruttomargin (42,43%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3 Bygg Gausdal AS 100,00% 23 -
 
Skeikampenfestivalen AS 5,46% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   23 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3 Bygg Gausdal AS 12 118 66,86% 23 12 095 66,82%
 
Skeikampenfestivalen AS 346 38,79% - 346 38,79%
 
TOTALT: Alle selskap 12 464 65,54% 23 12 441 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3 Bygg Gausdal AS 12 118 23 12 095
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
23 -10,00% 12 116
 
  -30,00% 12 111
 
  -50,00% 12 107
 
  -70,00% 12 102
 
  -100,00% 12 095

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter21.08616.34615.38610.2689.2758.3476.4284.676
POS 29,0 %POS 6,2 %POS 49,8 %POS 10,7 %POS 11,1 %POS 29,9 %POS 37,5 % -
 
Bruttomargin9.3988.2987.3386.4134.8284.6423.5762.141
POS 13,3 %POS 13,1 %POS 14,4 %POS 32,8 %POS 4,0 %POS 29,8 %POS 67,0 % -
 
EBITDA resultat3.6892.9002.5931.9841.4511.5341.1061.152
POS 27,2 %POS 11,8 %POS 30,7 %POS 36,7 %NEG -5,4 %POS 38,7 %NEG -4,0 % -
 
Driftsresultat3.4252.6602.3891.8031.3221.4291.0341.111
POS 28,8 %POS 11,3 %POS 32,5 %POS 36,4 %NEG -7,5 %POS 38,2 %NEG -6,9 % -
 
Kontantstrøm2.8471.1671082.3911.168186260
POS 144,0 %POS 980,6 %NEG -95,5 %POS 104,7 %POS 6 388,9 %NEG -97,1 % - -
 
Kassebeholdning7.1224.6483.7144.2592.3361.4111.7371.630
POS 53,2 %POS 25,1 %NEG -12,8 %POS 82,3 %POS 65,6 %NEG -18,8 %POS 6,6 % -
 
Sum egenkapital9.7787.5735.8644.3013.0962.3151.4641.100
POS 29,1 %POS 29,1 %POS 36,3 %POS 38,9 %POS 33,7 %POS 58,1 %POS 33,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000499
- - - - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.