Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 713 856 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 212 000 541 151 63 205 2 829 500 68 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (279,76%) EBITDA (-27,55%)
Kassebeholdning (127,62%) Resultat før skatt (-25,62%)
Sum egenkapital (9,25%) Driftsresultat (-23,78%)
Driftsinntekter (-3,22%)
Bruttomargin (-3,49%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3d-elektronikk AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3d-elektronikk AS 4 441 44,99% - 4 441 44,99%
 
TOTALT: Alle selskap 4 441 44,99% - 4 441 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3d-elektronikk AS 4 441 - 4 441
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 4 441
 
  -30,00% 4 441
 
  -50,00% 4 441
 
  -70,00% 4 441
 
  -100,00% 4 441

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter14.66314.40114.77012.57614.63615.61416.66511.808
POS 1,8 %NEG -2,5 %POS 17,4 %NEG -14,1 %NEG -6,3 %NEG -6,3 %POS 41,1 % -
 
Bruttomargin6.1025.6085.7455.7176.3246.5676.9945.043
POS 8,8 %NEG -2,4 %POS 0,5 %NEG -9,6 %NEG -3,7 %NEG -6,1 %POS 38,7 % -
 
EBITDA resultat1.0458504823036981.1372.001377
POS 22,9 %POS 76,3 %POS 59,1 %NEG -56,6 %NEG -38,6 %NEG -43,2 %POS 430,8 % -
 
Driftsresultat9797844031745791.0231.887283
POS 24,9 %POS 94,5 %POS 131,6 %NEG -69,9 %NEG -43,4 %NEG -45,8 %POS 566,8 % -
 
Kontantstrøm2.249-55-8281.922203-9519460
POS 4 189,1 %POS 93,4 %NEG -143,1 %POS 846,8 %POS 121,3 %NEG -200,5 % - -
 
Kassebeholdning4.0581.8682.1003.0561.6351.3202.1211.700
POS 117,2 %NEG -11,0 %NEG -31,3 %POS 86,9 %POS 23,9 %NEG -37,8 %POS 24,8 % -
 
Sum egenkapital3.5672.9822.6022.4062.4842.2291.663466
POS 19,6 %POS 14,6 %POS 8,1 %NEG -3,1 %POS 11,4 %POS 34,0 %POS 256,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.5843.6543.7263.8004.3694.1284.2144.295
POS 1,9 %POS 1,9 %POS 1,9 %POS 13,0 %NEG -5,8 %POS 2,0 %POS 1,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.