Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 168 075 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 37 932 7 644 122 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (79,03%) Kontantstrøm fra drift (-30,21%)
Resultat før skatt (52,19%) Sum egenkapital (-44,75%)
Driftsresultat (55,79%) Driftsinntekter (-8,79%)
Kassebeholdning (103,08%) Bruttomargin (-12,45%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3d Bolig AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3d Bolig AS -340 -90,43% - -340 -90,43%
 
TOTALT: Alle selskap -340 -90,43% - -340 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3d Bolig AS -340 - -340
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -340
 
  -30,00% -340
 
  -50,00% -340
 
  -70,00% -340
 
  -100,00% -340

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014201320122011
Driftsinntekter1.068328888564525251
POS 225,6 %NEG -63,1 %POS 57,4 %POS 7,4 %POS 109,2 % -
 
Bruttomargin1.068328888526525251
POS 225,6 %NEG -63,1 %POS 68,8 %POS 0,2 %POS 109,2 % -
 
EBITDA resultat430-173141196-35-117
POS 348,6 %NEG -222,7 %NEG -28,1 %POS 660,0 %POS 70,1 % -
 
Driftsresultat130-278127196-35-117
POS 146,8 %NEG -318,9 %NEG -35,2 %POS 660,0 %POS 70,1 % -
 
Kontantstrøm79495148209-290
NEG -84,0 %POS 234,5 %NEG -29,2 %POS 820,7 % - -
 
Kassebeholdning14341042061039
NEG -58,8 %NEG -67,3 %NEG -49,5 %POS 1 960,0 %NEG -74,4 % -
 
Sum egenkapital32-77219131-53-17
POS 141,6 %NEG -135,2 %POS 67,2 %POS 347,2 %NEG -211,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld0016000
- POS 100,0 %NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.