Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 12 117 123 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 256 192 16 932 11 844 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (1 000,00%) EBITDA (-55,46%)
Resultat før skatt (-9,51%)
Driftsresultat (-92,03%)
Kontantstrøm fra drift (-21,19%)
Sum egenkapital (-2,45%)
Driftsinntekter (-28,77%)
Bruttomargin (-49,71%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3et Management AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3et Management AS 16 515 69,59% - 16 515 69,59%
 
TOTALT: Alle selskap 16 515 69,59% - 16 515 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3et Management AS 16 515 - 16 515
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 16 515
 
  -30,00% 16 515
 
  -50,00% 16 515
 
  -70,00% 16 515
 
  -100,00% 16 515

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter7.8799.0508.7329.2947.6556.9788.0605.641
NEG -12,9 %POS 3,6 %NEG -6,0 %POS 21,4 %POS 9,7 %NEG -13,4 %POS 42,9 % -
 
Bruttomargin3.6634.3904.7063.2942.3876.9788.0605.641
NEG -16,6 %NEG -6,7 %POS 42,9 %POS 38,0 %NEG -65,8 %NEG -13,4 %POS 42,9 % -
 
EBITDA resultat3.1684.0044.2822.9982.1271.8222.0281.708
NEG -20,9 %NEG -6,5 %POS 42,8 %POS 40,9 %POS 16,7 %NEG -10,2 %POS 18,7 % -
 
Driftsresultat3.1253.9554.1822.8912.0201.7311.9621.649
NEG -21,0 %NEG -5,4 %POS 44,7 %POS 43,1 %POS 16,7 %NEG -11,8 %POS 19,0 % -
 
Kontantstrøm1.4902.6512.3182.9741.7422.1291.0480
NEG -43,8 %POS 14,4 %NEG -22,1 %POS 70,7 %NEG -18,2 %POS 103,1 % - -
 
Kassebeholdning9720316623414319401141
NEG -52,2 %POS 22,3 %NEG -29,1 %POS 63,6 %POS 652,6 %NEG -95,3 %POS 184,4 % -
 
Sum egenkapital15.18313.40311.0098.5206.7425.5664.2653.153
POS 13,3 %POS 21,7 %POS 29,2 %POS 26,4 %POS 21,1 %POS 30,5 %POS 35,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld15.45014.05016.3509.5466.7868.2866.4106.680
NEG -10,0 %POS 14,1 %NEG -71,3 %NEG -40,7 %POS 18,1 %NEG -29,3 %POS 4,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.