Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 303 896 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
44 800 68 548 11 548 179 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-43,31%)
Resultat før skatt (-43,67%)
Driftsresultat (-43,51%)
Kontantstrøm fra drift (-52,90%)
Kassebeholdning (-20,22%)
Sum egenkapital (-0,82%)
Driftsinntekter (-9,84%)
Bruttomargin (-16,64%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3f Brannvern AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3f Brannvern AS 723 66,21% - 723 66,21%
 
TOTALT: Alle selskap 723 66,21% - 723 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3f Brannvern AS 723 - 723
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 723
 
  -30,00% 723
 
  -50,00% 723
 
  -70,00% 723
 
  -100,00% 723

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter1.5971.7671.5941.6881.5351.3591.3031.239
NEG -9,6 %POS 10,9 %NEG -5,6 %POS 10,0 %POS 13,0 %POS 4,3 %POS 5,2 % -
 
Bruttomargin471653514580486329343259
NEG -27,9 %POS 27,0 %NEG -11,4 %POS 19,3 %POS 47,7 %NEG -4,1 %POS 32,4 % -
 
EBITDA resultat24742228436926912811544
NEG -41,5 %POS 48,6 %NEG -23,0 %POS 37,2 %POS 110,2 %POS 11,3 %POS 161,4 % -
 
Driftsresultat24642228436926812811544
NEG -41,7 %POS 48,6 %NEG -23,0 %POS 37,7 %POS 109,4 %POS 11,3 %POS 161,4 % -
 
Kontantstrøm33162272266255-31120
NEG -79,6 %NEG -40,4 %POS 2,3 %POS 4,3 %POS 8 600,0 %NEG -102,7 % - -
 
Kassebeholdning691614467347415371378279
POS 12,5 %POS 31,5 %POS 34,6 %NEG -16,4 %POS 11,9 %NEG -1,9 %POS 35,5 % -
 
Sum egenkapital584592469454480398399407
NEG -1,4 %POS 26,2 %POS 3,3 %NEG -5,4 %POS 20,6 %NEG -0,3 %NEG -2,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld68111419000
POS 25,0 %POS 27,3 %POS 21,4 %POS 26,3 %POS 0,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.