Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 793 068 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
682 000 227 260 13 808 1 753 000 117 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-67,70%)
Resultat før skatt (-1 450,00%)
Driftsresultat (-27,45%)
Kontantstrøm fra drift (-23,44%)
Kassebeholdning (-45,83%)
Sum egenkapital (-8,64%)
Driftsinntekter (-6,76%)
Bruttomargin (-6,70%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3h Eiendom AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3h Eiendom AS 962 27,23% - 962 27,23%
 
TOTALT: Alle selskap 962 27,23% - 962 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3h Eiendom AS 962 - 962
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 962
 
  -30,00% 962
 
  -50,00% 962
 
  -70,00% 962
 
  -100,00% 962

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter5.6854.659655672884744759699
POS 22,0 %POS 611,3 %NEG -2,5 %NEG -24,0 %POS 18,8 %NEG -2,0 %POS 8,6 % -
 
Bruttomargin6894.262655669884744759699
NEG -83,8 %POS 550,7 %NEG -2,1 %NEG -24,3 %POS 18,8 %NEG -2,0 %POS 8,6 % -
 
EBITDA resultat-1783.347348-70439348372203
NEG -105,3 %POS 861,8 %POS 597,1 %NEG -115,9 %POS 26,1 %NEG -6,5 %POS 83,3 % -
 
Driftsresultat-2313.29379-3391626993-76
NEG -107,0 %POS 4 068,4 %POS 123,3 %NEG -309,3 %POS 134,8 %NEG -25,8 %POS 222,4 % -
 
Kontantstrøm-9552.306118625-937924340
NEG -141,4 %POS 1 854,2 %NEG -81,1 %POS 166,7 %NEG -1 118,5 %NEG -78,8 % - -
 
Kassebeholdning12830412417105
NEG -99,6 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -83,0 %POS 239,4 %POS 100%NEG -100,0 % -
 
Sum egenkapital1.1861.370-1.494-1.282-610-407-31139
NEG -13,4 %POS 191,7 %NEG -16,5 %NEG -110,2 %NEG -49,9 %NEG -1 212,9 %NEG -122,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.0133095.0885.2486.0716.1806.2025.654
NEG -551,5 %POS 93,9 %POS 3,0 %POS 13,6 %POS 1,8 %POS 0,4 %NEG -9,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.