Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 866 849 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
520 000 581 959 13 890 1 489 000 262 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (112,15%) Kontantstrøm fra drift (-96,29%)
Resultat før skatt (194,13%) Kassebeholdning (-86,31%)
Driftsresultat (148,25%)
Sum egenkapital (68,66%)
Driftsinntekter (3,71%)
Bruttomargin (18,26%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3h Eiendom AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3h Eiendom AS 2 115 68,54% - 2 115 68,54%
 
TOTALT: Alle selskap 2 115 68,54% - 2 115 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3h Eiendom AS 2 115 - 2 115
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 115
 
  -30,00% 2 115
 
  -50,00% 2 115
 
  -70,00% 2 115
 
  -100,00% 2 115

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter5.5305.9315.6854.659655672884744
NEG -6,8 %POS 4,3 %POS 22,0 %POS 611,3 %NEG -2,5 %NEG -24,0 %POS 18,8 % -
 
Bruttomargin1.0441.1196894.262655669884744
NEG -6,7 %POS 62,4 %NEG -83,8 %POS 550,7 %NEG -2,1 %NEG -24,3 %POS 18,8 % -
 
EBITDA resultat52161-1783.347348-70439348
NEG -67,7 %POS 190,4 %NEG -105,3 %POS 861,8 %POS 597,1 %NEG -115,9 %POS 26,1 % -
 
Driftsresultat-28102-2313.29379-33916269
NEG -127,5 %POS 144,2 %NEG -107,0 %POS 4 068,4 %POS 123,3 %NEG -309,3 %POS 134,8 % -
 
Kontantstrøm-30128-9552.306118625-9370
NEG -123,4 %POS 113,4 %NEG -141,4 %POS 1 854,2 %NEG -81,1 %POS 166,7 % - -
 
Kassebeholdning2648128304124171
NEG -45,8 %POS 4 700,0 %NEG -99,6 %POS 0,0 %NEG -100,0 %NEG -83,0 %POS 239,4 % -
 
Sum egenkapital9621.0531.1861.370-1.494-1.282-610-407
NEG -8,6 %NEG -11,2 %NEG -13,4 %POS 191,7 %NEG -16,5 %NEG -110,2 %NEG -49,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.2202.1252.0133095.0885.2486.0716.180
NEG -4,5 %NEG -5,6 %NEG -551,5 %POS 93,9 %POS 3,0 %POS 13,6 %POS 1,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.