Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 12 236 753 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 629 260 66 493 10 203 000 1 338 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (67,62%)
Resultat før skatt (116,76%)
Driftsresultat (65,61%)
Kontantstrøm fra drift (767,18%)
Kassebeholdning (52,77%)
Sum egenkapital (35,32%)
Driftsinntekter (78,57%)
Bruttomargin (76,31%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3k Holding AS 100,00% 131 -
 
Viaggio AS 47,50% 1 910 1 458 31,00%
Salatgutta AS 20,00% - - -
Smaksgaver AS 32,00% 4 -
Findal & Krogh AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   131 693 -81,08%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3k Holding AS 13 726 58,01% 131 13 595 57,78%
 
Viaggio AS 1 579 15,24% 1 910 -331 -3,92%
Salatgutta AS 545 36,28% - 545 36,28%
Smaksgaver AS 1 599 18,65% 4 1 595 18,61%
Findal & Krogh AS 8 027 24,91% - 8 027 24,91%
 
TOTALT: Alle selskap 25 476 33,38% 2 045 23 431 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3k Holding AS 13 726 131 13 595
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
131 -10,00% 13 713
 
  -30,00% 13 687
 
  -50,00% 13 661
 
  -70,00% 13 634
 
  -100,00% 13 595

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter10.2878.5766.6269.8185.9196.8985.1186.154
POS 20,0 %POS 29,4 %NEG -32,5 %POS 65,9 %NEG -14,2 %POS 34,8 %NEG -16,8 % -
 
Bruttomargin10.2878.5766.6269.8185.9196.8985.1186.154
POS 20,0 %POS 29,4 %NEG -32,5 %POS 65,9 %NEG -14,2 %POS 34,8 %NEG -16,8 % -
 
EBITDA resultat11.2152.8614.2456.509-4583.6981.6483.153
POS 292,0 %NEG -32,6 %NEG -34,8 %POS 1 521,2 %NEG -112,4 %POS 124,4 %NEG -47,7 % -
 
Driftsresultat11.1772.8214.1796.413-5793.4641.4212.995
POS 296,2 %NEG -32,5 %NEG -34,8 %POS 1 207,6 %NEG -116,7 %POS 143,8 %NEG -52,6 % -
 
Kontantstrøm9.3126.2014.7217.6474.8676.8351.4970
POS 50,2 %POS 31,3 %NEG -38,3 %POS 57,1 %NEG -28,8 %POS 356,6 % - -
 
Kassebeholdning422.4732.8112.1771.8371.4691.2511.897
NEG -98,3 %NEG -12,0 %POS 29,1 %POS 18,5 %POS 25,1 %POS 17,4 %NEG -34,1 % -
 
Sum egenkapital11.5528.34112.37911.83111.11012.35512.79612.934
POS 38,5 %NEG -32,6 %POS 4,6 %POS 6,5 %NEG -10,1 %NEG -3,4 %NEG -1,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.629815061311315746774
NEG -1 911,1 %POS 84,0 %NEG -286,3 % - NEG -129,8 %POS 87,8 %NEG -531,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.