Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 940 055 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 352 397 30 658 7 315 000 242 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (4 971,43%) EBITDA (-44,78%)
Resultat før skatt (-33,99%)
Driftsresultat (-44,93%)
Kontantstrøm fra drift (-14,69%)
Sum egenkapital (-12,20%)
Driftsinntekter (-16,64%)
Bruttomargin (-16,64%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3k Holding AS 100,00% - 23 -100,00%
 
Findal & Krogh AS 50,00% - - -
Jkk Eiendom AS 60,00% - - -
Viaggio AS 40,00% 1 458 719 102,78%
Salatgutta AS 20,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 311 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3k Holding AS 10 143 60,52% - 10 143 60,52%
 
Findal & Krogh AS 2 632 9,40% - 2 632 9,40%
Jkk Eiendom AS 284 16,05% - 284 16,05%
Viaggio AS 3 189 31,27% 1 458 1 731 19,81%
Salatgutta AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 16 248 28,64% 1 458 14 790 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3k Holding AS 10 143 - 10 143
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 10 143
 
  -30,00% 10 143
 
  -50,00% 10 143
 
  -70,00% 10 143
 
  -100,00% 10 143

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter8.5766.6269.8185.9196.8985.1186.1547.648
POS 29,4 %NEG -32,5 %POS 65,9 %NEG -14,2 %POS 34,8 %NEG -16,8 %NEG -19,5 % -
 
Bruttomargin8.5766.6269.8185.9196.8985.1186.1547.648
POS 29,4 %NEG -32,5 %POS 65,9 %NEG -14,2 %POS 34,8 %NEG -16,8 %NEG -19,5 % -
 
EBITDA resultat2.8614.2456.509-4583.6981.6483.1535.092
NEG -32,6 %NEG -34,8 %POS 1 521,2 %NEG -112,4 %POS 124,4 %NEG -47,7 %NEG -38,1 % -
 
Driftsresultat2.8214.1796.413-5793.4641.4212.9955.014
NEG -32,5 %NEG -34,8 %POS 1 207,6 %NEG -116,7 %POS 143,8 %NEG -52,6 %NEG -40,3 % -
 
Kontantstrøm6.2014.7217.6474.8676.8351.4976.5760
POS 31,3 %NEG -38,3 %POS 57,1 %NEG -28,8 %POS 356,6 %NEG -77,2 % - -
 
Kassebeholdning2.4732.8112.1771.8371.4691.2511.8973.733
NEG -12,0 %POS 29,1 %POS 18,5 %POS 25,1 %POS 17,4 %NEG -34,1 %NEG -49,2 % -
 
Sum egenkapital8.34112.37911.83111.11012.35512.79612.93414.714
NEG -32,6 %POS 4,6 %POS 6,5 %NEG -10,1 %NEG -3,4 %NEG -1,1 %NEG -12,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld8150613113157467743.057
POS 84,0 %NEG -286,3 % - NEG -129,8 %POS 87,8 %NEG -531,1 %POS 97,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.