Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 412 445 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 40 726 14 219 223 500 134 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Bruttomargin (9,98%) EBITDA (-384,85%)
Resultat før skatt (-47,17%)
Driftsresultat (-73,91%)
Kontantstrøm fra drift (-15,46%)
Kassebeholdning (-44,24%)
Sum egenkapital (-57,33%)
Driftsinntekter (-0,70%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3nor Eiendom AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3nor Eiendom AS 195 36,25% - 195 36,25%
 
TOTALT: Alle selskap 195 36,25% - 195 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3nor Eiendom AS 195 - 195
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 195
 
  -30,00% 195
 
  -50,00% 195
 
  -70,00% 195
 
  -100,00% 195

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter7701.14276803011.253643167
NEG -32,6 %POS 48,7 %POS 0,0 %NEG -100,0 %NEG -76,0 %POS 94,9 %POS 285,0 % -
 
Bruttomargin46857350702511.253643167
NEG -18,3 %POS 13,0 %POS 0,0 %NEG -100,0 %NEG -80,0 %POS 94,9 %POS 285,0 % -
 
EBITDA resultat151310312-76-58738385
NEG -51,3 %NEG -0,6 %POS 510,5 %NEG -1 420,0 %NEG -105,7 %NEG -77,3 %POS 350,6 % -
 
Driftsresultat5265237-151-80-6325385
NEG -98,1 %POS 11,8 %POS 257,0 %NEG -88,8 %NEG -27,0 %NEG -124,9 %POS 197,6 % -
 
Kontantstrøm-3582187-67214672170
NEG -142,7 %NEG -56,1 %POS 379,1 %NEG -131,3 %POS 219,4 %NEG -69,1 % - -
 
Kassebeholdning121198182536-25-314
NEG -38,9 %POS 8,8 %POS 3 540,0 %NEG -86,1 %POS 244,0 %NEG -733,3 %NEG -121,4 % -
 
Sum egenkapital56457431983239321583114
NEG -1,7 %POS 79,9 %POS 284,3 %NEG -65,3 %NEG -25,5 %NEG -44,9 %POS 411,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld53858228930026334200
POS 7,6 %NEG -101,4 %POS 3,7 %NEG -14,1 %POS 23,1 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.