Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 977 918 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 849 1 068 975 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (26,67%) Resultat før skatt (-8,29%)
Driftsresultat (280,00%) Kontantstrøm fra drift (-9,20%)
Kassebeholdning (46,09%)
Sum egenkapital (27,41%)
Driftsinntekter (0,00%)
Bruttomargin (0,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3 Rom AS 100,00% - -
 
Redisch Capital AS 49,26% - - -
Hår1. Kjeden AS 57,08% 19 17 11,76%
 
TOTALT: Alle selskap   - 10
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3 Rom AS 5 085 99,59% - 5 085 99,59%
 
Redisch Capital AS -1 574 -2 156,16% - -1 574 -2 156,16%
Hår1. Kjeden AS 3 698 36,88% 19 3 679 36,76%
 
TOTALT: Alle selskap 7 209 47,41% 19 7 190 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3 Rom AS 5 085 - 5 085
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 085
 
  -30,00% 5 085
 
  -50,00% 5 085
 
  -70,00% 5 085
 
  -100,00% 5 085

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter6045607575754590
POS 33,3 %NEG -25,0 %NEG -20,0 % - - POS 66,7 %NEG -50,0 % -
 
Bruttomargin6045607575754590
POS 33,3 %NEG -25,0 %NEG -20,0 % - - POS 66,7 %NEG -50,0 % -
 
EBITDA resultat251127424324541
POS 127,3 %NEG -59,3 %NEG -35,7 %NEG -2,3 %POS 79,2 %POS 380,0 %NEG -87,8 % -
 
Driftsresultat201027424324541
POS 100,0 %NEG -63,0 %NEG -35,7 %NEG -2,3 %POS 79,2 %POS 380,0 %NEG -87,8 % -
 
Kontantstrøm88664210475263-51680
POS 38,0 %POS 6 320,0 %NEG -97,9 %POS 80,6 %POS 615,7 %NEG -175,0 % - -
 
Kassebeholdning2.0581.3731.2411.229753498367291
POS 49,9 %POS 10,6 %POS 1,0 %POS 63,2 %POS 51,2 %POS 35,7 %POS 26,1 % -
 
Sum egenkapital2.7941.9251.0651.046588327388296
POS 45,1 %POS 80,8 %POS 1,8 %POS 77,9 %POS 79,8 %NEG -15,7 %POS 31,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld20000000
POS 0,0 % - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.