Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 783 863 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 220 233 38 630 518 000 7 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (738,89%)
Resultat før skatt (728,05%)
Driftsresultat (738,89%)
Kontantstrøm fra drift (227,55%)
Kassebeholdning (111,24%)
Sum egenkapital (1 513,70%)
Driftsinntekter (42,98%)
Bruttomargin (187,88%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3sixty 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3sixty 1 032 47,06% - 1 032 47,06%
 
TOTALT: Alle selskap 1 032 47,06% - 1 032 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3sixty 1 032 - 1 032
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 032
 
  -30,00% 1 032
 
  -50,00% 1 032
 
  -70,00% 1 032
 
  -100,00% 1 032

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter3.5102.8503.1793.4122.0421.3241.162636
POS 23,2 %NEG -10,3 %NEG -6,8 %POS 67,1 %POS 54,2 %POS 13,9 %POS 82,7 % -
 
Bruttomargin1.4941.0941.1761.4911.3401.1611.162633
POS 36,6 %NEG -7,0 %NEG -21,1 %POS 11,3 %POS 15,4 %NEG -0,1 %POS 83,6 % -
 
EBITDA resultat179-105-117272-119-86265115
POS 270,5 %POS 10,3 %NEG -143,0 %POS 328,6 %NEG -38,4 %NEG -132,5 %POS 130,4 % -
 
Driftsresultat179-105-117272-119-101263115
POS 270,5 %POS 10,3 %NEG -143,0 %POS 328,6 %NEG -17,8 %NEG -138,4 %POS 128,7 % -
 
Kontantstrøm31066-534363-65-1083650
POS 369,7 %POS 112,4 %NEG -247,1 %POS 658,5 %POS 39,8 %NEG -129,6 % - -
 
Kassebeholdning314202343545148214272279
POS 55,4 %NEG -41,1 %NEG -37,1 %POS 268,2 %NEG -30,8 %NEG -21,3 %NEG -2,5 % -
 
Sum egenkapital16257-596-9649125-87
POS 184,2 %POS 1 240,0 %NEG -105,2 %POS 200,0 %NEG -295,9 %NEG -60,8 %POS 243,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld018936990001306
POS 100,0 %POS 48,8 %NEG -310,0 %NEG % - POS 100,0 %POS 99,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.